Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Autoseksing

  Zróżnicowanie barwy puchu piskląt uzależnione od płci (rasy płcioznaczne).Możliwość łatwego rozpoznawania płcinowo wylężonych piskląt na podstawie różnicyw barwie upierzenia ma duże znaczenie wpraktyce drobiarskiej, pozwala bowiem narozpoznawanie piskląt jednodniowych zgodniez ich przeznaczeniem (do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aplikator doglebowy

  Dodatkowe urządzenie dozujące montowane na siewniku do równoczesnegoz siewem stosowania nawozów lubśrodków ochrony roślin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropochoria

  Rozprzestrzenianie się diasporprzy pomocy człowieka. A. związana jest ściślez działalnością gosp. człowieka, któryogranicza wprawdzie występowanie niektórychgat., z drugiej jednak strony w sposóbświadomy lub nieświadomy rozsiewa inne. Z Ameryki pochodzi m.in. tytoń, pomidor, słoneczniki kukurydza oraz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aparat udojowy

  Podstawowa część dojarkimech. składająca się z pulsatora, czterech kubków udojowych, a także kolektora z końcówkami do mleka oraz do powietrza o pulsującym ciśnieniu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropogeniczny czynnik

  Czynnik związanyz każdą formą pośredniego lub bezpośredniegowpływu człowieka na środowisko i na bytującew nim rośliny. Na terenach użytkowanychrolniczo jest to całokształt działalności związanejz produkcją roślinną i zwierzęcą, jak teżpozarolniczej kształtującej siedlisko. Działalność...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apiterapia

  Leczenie chorób produktami pszczelimi:

  1) miodem leczy się schorzeniaukładu krążenia, oddechowego, pokarmowegoi moczowego, choroby skóry i błon śluzowych,hemoroidy, schorzenia ginekologiczne;

  2) propolisem, czyli kitem pszczelim – czyrakii odleżyny, alergie, choroby reumatyczne, uszui oczu oraz układu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropogenizacja

  Wpływ człowieka i jegodziałalności na kształtowanie i przekształcanieprzyrody. A. może mieć charakter pozytywny(kształtowanie środowiska) lub negatywny(degradacja środowiska). Zob. też antropogeniczny czynnik.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anemochoria, wiatrosiewność

  Rozprzestrzenianie się diaspor za pomocą wiatru. Wiatr jestnajwiększym siewcą nasion i owoców, przyczyniasię w konsekwencji do zachwaszczeniaupraw. Jego działanie osłabiają zadrzewieniaśródpolne stanowiące rodzaj filtrów wychwytującychprzenoszone wiatrem diaspory.

  Nasiona i owoce anemochorów mają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropopresja

  Oddziaływanie człowieka naśrodowisko przyr. i występujące w nim biocenozy. Obecna a. ma znaczenie zdecydowanienegatywne. Oddziaływanie a. na glebę toprzede wszystkim zmniejszanie jej pow. przeztrwałą zabudowę mieszkalną, przemysłową,drogową itp. W wyniku działalności górniczejgleby ulegają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anemogamia, wiatropylność

  Zapylanie roślin przez wiatr, np. żyta, kukurydzy, chmielu.Kwiaty roślin wiatropylnych mają wiele cechmorf. i biol. im tylko właściwych. Wytwarzająone olbrzymie ilości ziaren pyłku, zwykledrobnych i lekkich, unoszących się z dużąłatwością w powietrzu, co ułatwia zapylanieroślin. Ziarna pyłku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /832

  praca w formacie txt

Do góry