Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Azofoska

  Nawóz miner. wieloskładnikowy mieszany, otrzymywany z saletry amonowej,fosforanu amonowego, siarczanu potasowego i siarczanu magnezowego oraz soli zawierających mikroelementy. A. zawiera 13,6% N,1,9% P, 16,0 K, 2,7% Mg, 0,18% Cu, 0,045%Zn, 0,27% Mn, 0,045% B, 0,09% Mo.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atest ekologiczny

  Atest nadawany gospodarstwomekol. spełniającym kryteria rolnictwaekol. A.e. uprawnia do zbytu wyprodukowanychpłodów – wg asortymentu i w ilościachobjętych protokołem inspekcji – ze znakiemtowarowym EKOLAND. Na podstawie protokołuz kontroli gospodarstwa Komisja Atestacji Stowarzyszenia EKOLAND podejmuje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azotany

  Sole kwasu azotowego powstające zazotu amonowego w procesie nitryfikacji. Wwarunkach przenawożenia azotem zachodziniebezpieczeństwo nadmiernej koncentracji a.w glebie, wodach i roślinach. Ich nadmiernaobecność jest bardzo szkodliwa dla zwierząt i ludzi, a także prowadzi do eutrofizacji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atomizator, atomizer

  W ochronie roślin,urządzenie do opryskiwania drobnokroplistego,wyposażone w rozpylacze rotacyjne stosowanenp. w opryskiwaczach samolotowych i śmigłowcach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arborycydy, silwicydy

  Środki chem. doniszczenia zbędnych krzewów i drzew oraz ichodrośli. Do a. zalicza się także preparaty powodująceusychanie przeznaczonych do wyrębudrzew, co ułatwia następnie zdejmowaniekory i przyspiesza wysychanie drewna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azotniak

  Miner. nawóz azotowy barwy ciemnoszarejzawierający 20,5% N w postaci cyjanamiduwapnia i ok. 60% CaO. Ob. nie jest produkowany ze względu na nieodpowiednie właściwości fiz. (pylistość) i szkodliwy wpływna rośliny (stosowany bezpośrednio przedsiewem lub pogłównie).

  Mając na uwadze toksyczne działanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atraktanty

  Czynniki mech., np. pułapki lubchem., np. zatrute przynęty, zwabiająceszkodniki (owady, stawonogi, gryzonie). Specyficzną odmianą a. są pułapki świetlne stosowanedo odłowu owadów, by poddać analiziedynamikę ich rozwoju.

  A. używa się doopryskiwania roślin o mało atrakcyjnych kwiatach w celu zwabienia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Architektura łanu

  Przestrzenny układ roślin iich części składowych, np. pędów gł. i bocznych,kłosów, strąków, liści, międzywęźli włanie. A.ł. razem z obsadą roślin decyduje owys. uzyskiwanych plonów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autochoria, samosiewność

  Rozprzestrzenianie się diaspor przy wykorzystaniu tylko siłrośliny macierzystej. A. może odbywać siędzięki mechanizmowi wzrostu pędów, który bezpośrednio doprowadza diaspory na znaczną odległość (blastochoria); jej przykładem jest rozrost na znaczne odległości rozłogów i kłączysłużących do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arenosole

  W systematyce gleboznawczej, typgleb słabo wykształconych ze skał luźnych omiąższości 10–30 cm. Budowa profilu: A–C.Pod poziomem próchnicznym występuje bezpośrednio skała macierzysta.

  A. są wytworzonez różnych skał klastycznych (okruchowych),luźnych, niewęglanowych, gł. z piaskówo głęboko...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /899

  praca w formacie txt

Do góry