Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Biocenologia

  Nauka badająca wpływ czynnikówśrodowiska na zespół organizmów w nimzamieszkujących (biocenozę).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biocenoza (gr. bios - życie + koinós - wspólny)

  Ogół organizmów zwierzęcych i roślinnychżyjących na określonym obszarze. Organizmyte są od siebie uzależnione i żyją w stanierównowagi dynamicznej, zanim warunki środowiskowenie ulegną zmianie. Komponencib. (populacje różnych gatunków) są związanilicznymi współzależnościami, wśród...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bielenie skib

  Przesuszenie wierzchołków skibw okresie wczesnej wiosny na polu zaoranymjesienią. Wskazuje na możliwość wykonaniapierwszych prac wiosennych, np. włókowania.

  Wczesne rozpoczęcie prac polowych jest zewszech miar korzystne. Umożliwia bowiemzatrzymanie w glebie większej ilości wody zopadów zimowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Belka polowa

  Element składowy opryskiwacza do opryskiwania upraw polowych w postaci kilku- lub kilkunasto metrowej rury przewodzącej ciecz, na której rozmieszczone są króćce z rozpylaczami.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpiecznik korpusu pługa

  Mechanizm sprężynowy lub układ hydrauliczny zabezpieczający korpus pługa przed przeciążeniem. B.k. p. umożliwia odchylenie i samoczynny powrót korpusu płużnego do położenia wyjściowegopo ominięciu przeszkody, np. kamienia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Balast

  1. nieaktywny nośnik pestycydu lub nawozu miner. ułatwiający ich stosowanie.

  2. część pobranych w paszy skł. pok., które nieprzyswojone przez organizm w procesie trawienia wydalane są z kałem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azotoks

  Polska nazwa insektycydu kontaktowegoprodukowanego na bazie DDT. Z powodu dużej toksyczności dla ssaków i dużej trwałości wycofany z użycia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bank nasion

  Zbiór nagromadzonych w glebie nasion zdolnych do kiełkowania w najbardziej optymalnych warunkach dla danego gatunku.Wyróżnia się:

  1) b.n. krótkotrwałych – nasionazdolne do kiełkowania zaraz po osypaniu;

  2) b.n. długotrwałych – nasiona, które abyrozpoczęły kiełkowanie, muszą przejść okresspoczynku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azotyny

  Sole kwasu azotawego powstającem.in. w glebie jako pośrednie produkty nitryfikacjizwiązków amonowych lub denitryfikacjiazotanów. Wchłonięte do krwi a. mogąpowodować methemoglobinemię.

  Wysoki poziom a. w przewodzie pokarmowym możewywołać zatrucia zwierząt, prowadząc nawetdo śmierci. Zatruciom...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Behawior

  Zachowanie się zwierząt. Zróżnicowanie b. występuje w cyklach dziennych isezonowych w obrębie różnych gatunków, anawet różnych ras zwierząt. B. modyfikowanyjest przez środowisko w miarę wzrostuzwierząt. Wyróżnia się:

  1) b. podczas odżywianiasię;

  2) b. wydalania;

  3) b. seksualny;

  4) b...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /411

  praca w formacie txt

Do góry