Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  BIOEKSPERT

  Niezależna organizacja z siedzibąw Warszawie przeprowadzająca kontrolę gospodarstw ekologicznych w celu wystawienia im certyfikatu (zaświadczenia) będącego warunkiem uzyskania atestu ekologicznego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biogaz, agrogaz

  Gaz powstający podczascieplnej fermentacji metanowej (35 °C) subst.org. bez dostępu tlenu. Substratem do produkcjib. mogą być różne materiały org. takie jak:gnojowica, obornik, odpady roślinne, ściekipoprodukcyjne (np. z mleczarni, browaru) itp.B. zawiera ok. 60% metanu, ok. 30% CO2,niewielkie domieszki N2...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biogazownia

  Zakład produkujący biogaz. B.umożliwia pozyskanie energii w postaci biogazu,produkcję nawozu org. z wykorzystaniemprzefermentowanej gnojowicy i in. odpadóworg. jak trociny, słoma itp. oraz zmniejszenie zagrożenia ekol. dla otaczającego środowiska.B. roln. składa się z instalacji zasilającej,komory...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biogeny

  Pierwiastki biogeniczne, pierwiastkipokarmowe – pierwiastki niezbędne do życiawchodzące w skład organizmów i uczestniczącew przebiegu procesów życiowych. Obecnośćb. w środowisku zapewnia wysoką produkcjębiol., a ich niedobór silnie ją hamuje.

  Ze względu na ich zawartość w organizmiedzielą się na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bioindykacja

  Określanie zmian w środowiskuza pomocą wskaźników biol. B. jest jedną zpodstawowych metod w monitoringu biol.Wykorzystywane są specyficzne reakcje nadziałanie czynników ograniczających na poziomiekomórkowym, reakcje fizjol. i biochem.komórek, wrażliwość gatunków wskaźnikowychroślin i zwierząt...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biocydy (gr. bios - życie + łac. -cida od caedere - zabijać)

  Związki syntetyczne (np. pestycydy,zaprawy nasienne, kwas pruski) lub pochodzenianaturalnego (np. Albarep – koncentratczosnkowy o właściwościach repelencyjnych ibakteriostatycznych, antybiotyki, fitoncydy,wyciągi z ziół) do zwalczania szkodliwychorganizmów w roln., leśn. i przechowalnictwie.

  Do b. należą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bielenie warzyw

  Zabieg pielęgnacyjny wuprawie warzyw polegający na odcięciu dostępuświatła do rośliny lub jej określonej części,dzięki czemu zielone części roślin tracąchlorofil i nabierają białawego koloru, w wynikuczego następuje poprawa ich smakowitości,np. poprzez utratę goryczki u cykorii iendywii oraz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bielice

  Typ gleb bielicoziemnych o budowieprofilu: O–Ees–Bh–Bfe–C. Charakterystycznącechą b. jest brak lub bardzo słabe wykształceniepoziomu akumulacyjnego próchnicy iwyraźna akumulacja ściółki. Ze względu nabardzo silne zakwaszenie, bardzo małą buforowośćoraz małą zawartość skł. pok. – b. sąprawie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans paszowy

  Porównawcze zestawieniezapotrzebowania zwierząt na paszę oraz możliwości pokrycia tego zapotrzebowania zapomocą pasz posiadanych i planowanych ze zbioru.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilardowanie

  Nieprawidłowy chód koniapolegający na rozrzucaniu nóg na boki. Kopytazataczają półkola do środka.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /123

  praca w formacie txt

Do góry