Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Biotechnika

  Stosowanie środków techn. ułatwiającychingerencję w naturalny przebiegprocesów życiowych w pożądanym przezczłowieka kierunku.

  Np. w chowie zwierząt dobiotechnicznych metod rozmnażania zaliczasię: sztuczne unasiennianie, synchronizację istymulację rui, wywoływanie superowulacji,wczesne diagnozowanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biopaliwo (gr. bios - życie + paliwo)

  Odnawialne źródło energii otrzymywane z produktówroślinnych w systemie przemysłowym owydajności rocznej ok. 5 tys. ton lub w agrorafineriacho produkcji rocznej 500–1500 t. Wpraktyce możliwe jest otrzymanie dwóch gł.rodzajów b.: alkoholi (ze zbóż, buraków cukrowych,ziemniaków) oraz olejów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bioinżynieria zwierząt

  Nauka zajmująca sięprzetwarzaniem lub adaptacją materiału biol.przez zastosowanie nowocz. metod genetyki,biochemii, fizjologii, embriologii, mikrobiologiii nauk pokrewnych w celu doskonaleniawartości hod. i użytkowej różnych gatunkówzwierząt gospodarskich.

  Przedmiotem badańb.z. są m.in.: diagnostyka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biopestycydy (gr. bios - życie + łac. pestis - zaraza, pomór + –cida od caedere - zabijać)

  Biopreparaty, których składnikiem czynnym sąwirusy (Madex do zwalczania larw owocówkijabłkóweczki), bakterie (Novodor, Bactospeine16000 WP, Thuricide HP, Dipel, Thuridan,Biobit, Bacilan zawierające bakterie Bacillusthurigiensis) lub grzyby (Boverin, Vertalec,Mycotel). Zależnie od przeznaczenia wyróżniasię b...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biologiczne oczyszczanie ścieków

  Oczyszczanie ścieków z wykorzystaniem żywychorganizmów, np. bakterii rozkładających ipobierających subst. zanieczyszczające. Dob.o.ś. używa się naturalnych lub hod. zespołów organizmów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biopreparaty

  1. szczepionki z mikroorganizmamipożytecznymi dla roślin, np. nitragina,azotobakteryna.

  2. dodatki paszowe takie jak:konserwanty i detoksykanty ziemiopłodów,koncentraty pasz, premiksy, hormony, antybiotykipaszowe, probiotyki, kokcydiostatyki,antyoksydanty, preparaty enzymatyczne, aminokwasysyntetyczne, wit...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biologizacja rolnictwa

  Operowanie w rolnictwiegł. biol. czynnikami plonotwórczymi(komposty, obornik, biopreparaty, racjonalnepłodozmiany, fitomelioracje, wysokoplenneodmiany odporne na agrofagi, retencja azotubiol. z roślin motylkowatych) w celu wyprodukowaniazdrowszej żywności i ochronyśrodowiska. Zob. też chemizacja...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bioinsektycydy

  Biopreparaty do zwalczaniaszkodników. Większość b. oparta jest naszczepie Bacillus thuringiensis. B. służą dozwalczania gąsienic na plantacjach warzyw, wsadach i lasach. B. zwolnione są z pozostałościi okresów karencji, toteż mogą być stosowanedo dnia zbioru roślin. Są nieszkodliwe dlapszczół i in...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bioindykatory

  Gatunki roślin i zwierzątwskazujące zróżnicowaną wrażliwość i charakterystycznąreakcję na działanie czynnikówśrodowiska. Są to z reguły gatunki o wąskimzakresie tolerancji lub w specyficzny sposóbreagujące na działanie substancji. Zestawygatunków bioindykacyjnych pozwalają określićnp. stan...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biodegradacja (gr. bios - życie + łac. degradatio - obniżenie)

  Biochem. rozkład związkóworg. na prostsze składniki chem. przez organizmyżywe (pierwotniaki, bakterie, promieniowce,grzyby, glony, robaki). Termin ten, wodróżnieniu od terminu mineralizacja, używanyjest na ogół w odniesieniu do subst. szkodliwych,np. pestycydów. B. jest wykorzystywanaw biol. oczyszczalniach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /925

  praca w formacie txt

Do góry