Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Bronowanie pielęgnacyjne

  B. stosowanepodczas pielęgnowania większości roślinuprawnych w celu:

  1) przeciwdziałania tworzeniusię skorupy glebowej lub jej zniszczenia;

  2) zniszczenia wschodzących chwastów;

  3) umożliwienia przerzedzenia zasiewów lubpobudzenia ich do intensywnego wzrostu;

  4)wymieszania z glebą nawozów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Br

  W gleboznawstwie, akumulacja na miejscu(wzbogacenie in situ) nieiluwialna typowa dlagleb brunatnych. Stosuje się w połączeniu zpoziomem gł. B, np. Bbr w glebach brunatnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biotesty

  Testy biol. służące do oceny stanuśrodowiska. Do oceny skażenia gleb wykorzystywanesą następujące testy:

  1) test kiełkowaniai wzrostu roślin wskaźnikowych (gorczycybiałej, sałaty, owsa siewnego, jęczmienia), np.do oceny pozostałości herbicydów;

  2) testwzrostu i rozwoju korzeni (cebuli...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bioremediacja

  Technologia usuwania zanieczyszczeń(gł. subst. ropopochodnych) z glebyi wód podziemnych za pomocą żywych mikroorganizmóww celu katalizowania, destrukcjilub transformacji różnego rodzajuzanieczyszczeń w formy mniej szkodliwe. Wb. wykorzystywane są naturalne zdolnościmikroorganizmów do rozkładu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biomagnifikacja

  Gromadzenie, przenoszenie iwzbogacanie do coraz większych stężeń pestycyduw organizmach zajmujących piętrowyżej w piramidzie zależności żywieniowych.W wyniku b. gatunki drapieżne, zajmująceostatnie ogniwa w łańcuchu troficznym, nietylko mogą być narażone na pobieranie z pożywieniemdużych dawek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bioróżnorodność, różnorodność biologiczna

  Zróżnicowanie osobników fito- i zoocenozy.B. należy rozpatrywać na różnych poziomachorganizacji przyrody:

  1) b. gatunkową, czylirozmaitość wszystkich roślin, zwierząt i mikroorganizmówwystępujących na Ziemi;

  2) b.ekol., a więc rozmaitość zgrupowań ekol.,biocenoz, ekosystemów i krajobrazów;

  3)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biomasa

  Masa organizmów żywych (roślin,zwierząt, mikroorganizmów) wyrażona w jednostkachwagowych. Także ilość materii org.wytworzonej przez populację danego środowiskaw jednostce czasu.

  B. stanowi miarę produktywnościbiol. B. pozostawiona na pow.gleby w postaci mulczu (resztki pożniwne,zielony nawóz, chwasty)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biostymulatory

  Związki org. stosowane wbardzo małych ilościach w produkcji roślinnej,wpływające na przemiany metaboliczne wroślinach i powodujące widoczne zmiany wich rozwoju i wzroście.

  B. pozwalają roślinomna lepsze wykorzystanie warunków, w jakichrosną, wzmacniają kondycję roślin, gdy warunkiuprawy nie są...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bionematocydy

  Biopreparaty grzybowe dozwalczania nicieni. B. stosuje się w uprawachpieczarek oraz pomidorów. Zob. też biopestycydy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bioinżynieria

  Inżynieria biochemiczna, inżynieriabioprocesorowa – dział biotechnologiizajmujący się techn. i ekon. problemami procesówbiotechnologicznych prowadzonych wskali przemysłowej. B. obejmuje badania nadrozwojem i optymalizacją procesów mikrobiologicznychi biochem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /286

  praca w formacie txt

Do góry