Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Brodawki korzeniowe

  Narośla na korzeniachroślin motylkowych, w których żyją bakteriewiążące azot z powietrza, przez co dostarczajązwiązków azotowych przyswajalnych dla roślin.Zob. też bakterie brodawkowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biotyp

  Populacja osobników w obrębie gatunkuo takich samych właściwościach dziedzicznych,jednak różniących się niektórymi cechami fizjol.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brojlernia

  Budynek przeznaczony do tuczubrojlerów, czyli kurcząt mięsnych od pisklęciado uzyskania zaplanowanej masy rzeźnej. Powszechniestosuje się chów na ściółce. Wyposażenietechnol. b. to karmidła, poidła i wpierwszym okresie chowu kwoki elektr. Przestrzeńhali produkcyjnej nie jest podzielona naprzedziały i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biowłóknina

  Rodzaj włókniny z wsianyminasionami roślin produkowanej z odpadówwłókien bawełnianych, wełnianych, wiskozowychi włókien chem. Runo b. zapewnia nasionomochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem,długo utrzymuje wilgoć, a po biodegradacji (1–2 lata) stanowi dodatkową warstwępróchnicy.

  B. wykorzystuje się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brona

  Narzędzie lub maszyna do uprawy uzupełniającejlub podstawowej do głęb. 15 cm.B. stosowana jest do bronowania, spulchnianialub talerzowania roli. Wg budowy wyróżniasię następujące b.:

  1) b. chwastownik (chwastownik)– brona-zgrzebło składająca się zdługich stal. zębów połączonych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /3 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bonitacja gleb

  Ocena jakości gleb pod względemich wartości użytkowej, uwzględniającażyzność gleby, stosunki wodne w glebie, stopieńkultury gleby i trudność uprawy w powiązaniuz agroklimatem, rzeźbą terenu orazniektórymi elementami stosunków gosp. Wzależności od przyjętej b. wartość tę wyrażasię w klasach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biotechnocenoza

  Złożony system składającysię z elementów przyr. oraz trwałych wytworówtechniki (budynki, ulice, środki transportui łączności, budynki użyteczności publicznej,zakłady przemysłowe itp.). B. są więc wsie,miasta, okręgi przemysłowe, węzły komunikacyjne,a także pola uprawne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bronowanie

  Zabieg uprawowy wykonywanybroną w celu płytkiego spulchnienia roli, pokruszenia brył i skorupy glebowej, zniszczenia chwastów, wyrównania pow. pola oraz przykrycia materiału siewnego, nawozów miner.lub środków ochrony roślin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bonitacja zwierząt

  Ocena wartości hod. iużytkowej zwierząt. B. przeprowadza siępunktowo lub za pomocą umownych znaków(klucza bonitacyjnego) z podkreśleniem zalet iwad ocenianego zwierzęcia. Istota b. polegagł. na tym, że wycenie nie jest poddawanezwierzę jako całość, lecz poszczególne jegopartie i dopiero zsumowanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biotechnologia

  Nauka interdyscyplinarna łącząca biologię, genetykę, biochemię, inżynierięgenet. i mikrobiologię, zajmująca sięotrzymywaniem produktów za pomocą czynnikówbiol., tj. mikroorganizmów, wirusów,komórek zwierzęcych i roślinnych oraz subst. pozakomórkowych i składników komórek.

  Dotyczy to m.in. hodowli...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 493

  praca w formacie txt

Do góry