Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Choroba Aujeszky’ego

  Ch. zakaźna i zaraźliwana tle wirusowym występująca gł. u trzodychlewnej, a objawiająca się brakiem apetytu,podwyższoną do 41 °C temp. ciała oraz występowaniemjuż w 1–2 dniu ch. niedowładówi porażeń w połączeniu ze ślinotokiem i oczopląsem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba zakaźna

  Ch., której przyczyną jestzarazek chorobotwórczy. Nie każda ch. z. jestchorobą zaraźliwą, np. koń chory na tężec niezarazi następnego zwierzęcia mimo długiego iścisłego kontaktu. Niektóre ch. z. podlegająobowiązkowi zgłaszania i zwalczania; w Unii Europejskiej wg Dyrektywy Rady takimich. są:

  1)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba cieszyńska

  Ch. zakaźna świń na tlewirusowym występująca na południu Polski,zwalczana z urzędu. W objawach ch. c. wyróżnićmożna 3 stadia: wstępne – brak apetytu,wymioty, temp. w granicach 42 °C, stadiumpodniecenia – ślinotok, oczopląs, skurcze mięśni,wygięcie kręgosłupa, temp. w normie lubobniżona, oraz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chloroza

  Choroba roślin powstała na skutekzahamowania tworzenia się chlorofilu, objawiającasię żółknięciem liści. Ch. występuje uroślin rosnących na glebach ubogich w żelazo,magnez, azot lub inne skł. pok. w glebie. Naglebach o odczynie zasadowym występujetzw. ch. wapienna, wywołana przechodzeniemżelaza w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba zwalczana z urzędu

  Ch. zakaźna izaraźliwa, przy której chore i podejrzane ozarazę zwierzęta podlegają wybiciu, a właścicieleotrzymują odszkodowanie. Do takichchorób należy np. pryszczyca, wąglik, księgosusz, otręt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba inwazyjna

  Ch. pasożytnicza – ch.występująca wskutek zarażenia pasożytamizarówno zewn., jak i wewn., np. choroba motylicza, gzawica.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chmieliny

  Pędy nadziemne chmielu wyrastająceco roku z karpy do wys. 10 m. Na przekrojusą sześciokątne o grubości 0,7–1,3 cm. Brzegi ch. pokryte są haczykowatymiwłoskami. Zabarwienie pędów jest cechą odmianowąi może być zielone (tzw. zieleniaki)lub zielone z czerwonymi prążkami (tzw.czerwieniaki). W czasie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chlorofil

  Zielony barwnik występujący wroślinach i niektórych bakteriach umożliwiającyproces fotosyntezy. Ch. należy do metaloporfirynzawierających w centralnej pozycjicząsteczkę magnezu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemigacja (ang. chemigation = ros. chemizacija chemizacja + ang. irrigation - nawadnianie)

  W ogrodnictwie, podawanie subst. chem.poprzez system nawodnieniowy. Zależnie odpotrzeb wraz z wodą do nawadniania możliwejest podawanie nawozów (fertygacja), herbicydów,insektycydów, fungicydów, nematocydówlub regulatorów wzrostu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemizacja rolnictwa

  Metoda intensyfikacji produkcji rolnej, gł. roślinnej, przez zwiększenie zużycia agrochemikaliów.

  Stosowane środki, obok skutków oczekiwanych w postaciefektów produkcyjnych, powodują równieżskutki o charakterze negatywnym. Ich ubocznedziałanie polega m.in. na zaleganiu w glebieprzez określony czas oraz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 191

  praca w formacie txt

Do góry