Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ciągnik rolniczy

  Środek transportowy do poruszaniai napędu maszyn i narzędzi rolniczych.C.r. wyposażony jest w podnośnik hydraulicznyi układ zawieszenia narzędzi, służącedo podnoszenia narzędzi zawieszanych wpołożenie transportowe i do opuszczania ich wpołożenie robocze. Wał odbioru mocy umożliwiasprzęganie c. z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chów zwierząt

  Zespół zabiegów (żywienie, pielęgnowanie, opieka zdrowotna i in.) zapewniających utrzymanie zwierząt gospodarskichw celu uzyskania od nich określonych produktów (mleka, mięsa, jaj, wełny itp.),pracy lub innych korzyści natury pozagospodarczej.

  Ch.z. w gospodarstwach ekol. odbywasię w budownictwie ekol. i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby krycia

  Ch. przenoszone przez samcaprzy kryciu naturalnym (np. bruceloza, otręt),powodujące trwałą lub przejściową niepłodnośćsamic. Ch.k. eliminują stosowaniesztucznego unasienniania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba motylicza

  Przewlekła ch. inwazyjnaprzeżuwaczy (owiec, bydła, kóz), której przyczynąjest przywra motylica wątrobowa występującana niskich łąkach, często zalewanychna wiosnę. Pasożyt ten, atakujący gł. wątrobę,przyczynia się do chudnięcia zwierząt izmniejszenia ich wydajności. Zapobieganiech.m. polega na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chmury

  Zawieszone w atmosferze, widzialneskupienia drobniutkich kropelek wody, kryształkówlodu albo ich mieszaniny, powstającegł. w troposferze w wyniku kondensacjilub krystalizacji zawartej w powietrzu pary wodnej. Kropelki wody lub kryształki lodumają średnicę mniejszą od kilkunastu mikronów. Jako że...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /3 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba nowin

  Ch. fizjol. roślin uprawnychwywołana niedoborem miedzi w glebie. Uzbóż w fazie krzewienia i strzelania w źdźbłowierzchołki liści więdną i zasychają, przybierającżółtawoszare zabarwienie. Blaszki liściowesą wąskie, źdźbła cienkie i wiotkie.

  Rośliny więdną, słabo się kłoszą, plon...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chochoł

  1. słomiane okrycie krzewów ogrodowychna zimę.

  2. snopek przykrywającykopę zboża.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /94

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba pęcherzykowa świń

  Zakaźna i zaraźliwa ch. wyłącznie trzody chlewnej na tlewirusowym, objawiająca się zanikiem apetytu,podwyższoną do 41 °C ciepłotą ciała orazostrożnym drepczącym chodem. W 2–3 dniuchoroby pojawiają się dość duże pęcherze wokolicy racic, na tarczy ryjowej oraz na wymieniumacior. Pęcherze te po 7–8...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chomąto

  Część ciągnąca uprzęży zakładanana szyję konia. Ch. najczęściej zbudowane jestz dwóch drewnianych kleszczyn połączonychrzemieniami u góry i u dołu. Od góry ch. okrytejest płatem skóry nazywanym kapą lub kapturem.Od wewnątrz, bezpośrednio do kleszczyn,przymocowana jest na stałe skórzanarura zwana...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba replantacji, zmęczenie gleby

  W sadownictwie, osłabienie wzrostu drzew owocowychz powodu ponownego sadzenia roślintego samego gatunku na starym stanowisku.Objawia się ona ograniczeniem lub całkowitymzahamowaniem wzrostu drzew, a w skrajnychprzypadkach nawet ich zamieraniem. Jest to wynikiem uszkodzenia systemu korzeniowegoi pozbawienia go...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 158

  praca w formacie txt

Do góry