Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Częstotliwość oproszeń

  Liczba miotów, jakąśrednio uzyskuje się od 1 lochy w stadzie wciągu roku. Cz. o. powyżej 2,1 określa się jako wysoką.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyrkiel zoometryczny

  Przyrząd do pomiarówgłowy oraz zadu zwierząt gospodarskich składającysię z dwóch łukowatych ramion zakończonychgałkami oraz skalą u podstawy cyrkla,na której odczytuje się wielkość mierzonego pomiaru.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykle biogeochemiczne

  Stałe krążenie pierwiastków między środowiskiem ożywionym (biocenozą) i nieożywionym (biotopem) orazw obrębie tych środowisk. Krążenie to jest wynikiem ścisłych związków świata organizmów żywych ze środowiskiem nieożywionym.Każda działalność człowieka naruszająca równowagę przyrodniczą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cn

  W gleboznawstwie, akumulacja półtoratlenkówi węglanów w postaci konkrecji lubpieprzów, np. Bfecn, Ccacn.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cybatość

  Wada pokroju kłody konia charakteryzującasię większą wys. w kłębie niż krzyżuoraz na ogół płytką i wąską klatką piersiową.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cielętnik

  Budynek przeznaczony do wychowucieląt. Odpowiednio do zmieniających sięwymagań bytowych zwierząt i do ich wiekustosowane są odmienne urządzenia wewn.budynków oraz rozwiązania funkcjonalne,przestrzenne i materiałowo-konstrukcyjne. W okresie odpajania stosuje się zwykle pojedynczeklatki z podłogą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cięcie

  Odcinanie zbytnio zagęszczonych pędówroślin uprawnych, zwł. drzew owocowych,dla ich wzmocnienia i lepszego owocowaniaalbo dla usunięcia pędów chorych lubuszkodzonych. Wyróżnia się następujące rodzaje c.:

  1) na krótkopędy (na owoc) – c. mającena celu usunięcie z drzewa wszystkichdługopędów z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciężkość gleby w uprawie

  Cecha fiz. glebycharakteryzująca wielkość oporów na jakienapotykają narzędzia i maszyny uprawowe.Cecha ta zależy gł. od uziarnienia gleby. Napodstawie tej cechy gleby dzieli się na: lekkie,średnie, ciężkie i minutowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciecz bordoska

  Fungicyd pochodzenia nieorg.,otrzymywany w wyniku reakcji siarczanumiedzi z wodorotlenkiem wapnia. Najczęściej przygotowuje się ją w drewnianej beczce, gasząc0,5 kg wapna palonego i rozcieńczając zwodą do 50 l.

  W oddzielnym niemetalowympojemniku rozpuszcza się 1 kg rozdrobnionegokrystalicznego siarczanu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chwasty

  Rośliny niepożądane, konkurujące zroślinami uprawnymi na polach, łąkach, wogrodach, lasach itp. Niewątpliwą przewagęnad roślinami uprawnymi daje ch. ich dużapłodność. Niektóre gatunki wydają po kilkanaścielub kilkadziesiąt tysięcy nasion z jednejrośliny. Liczne gatunki wieloletnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /2 756

  praca w formacie txt

Do góry