Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Deszczowanie

  Nawadnianie pól za pomocąsztucznego deszczu, wytwarzanego przezdeszczownię. W porównaniu z innymi systemamid. stwarza najdogodniejsze warunki dopełnej mechanizacji i automatyzacji nawadnianiana dużych kompleksach gleb oraz zapewnianajoszczędniejsze dawkowanie wody inajbardziej równomierne jej rozmieszczenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /1 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dejarowizacja

  W warzywnictwie, poddawaniezjarowizowanych roślin wys. temp. Roślinytakie nie wytwarzają pędów kwiatostanowych.Zdejarowizowane mogą ulegać ponownej jarowizacji (rejarowizacji). Przechodzenie od fazy generatywnej do wegetatywnejmoże następować nawet 5-krotnie. D. jest wykorzystywana np. w produkcji kapusty...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dawka polewowa

  Ilość wody wyrażona wmm lub m3/ha doprowadzona podczas jednegonawodnienia. D.p. i zapas wody w glebienie powinny przekraczać granicznej pojemnościwodnej gleby, w przeciwnym razie nadmiarwody niewykorzystany przez roślinyzasili wodę gruntową lub spłynie do sieci rowów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deszczownia

  Urządzenie mech. rozpylającewodę w postaci sztucznego deszczu, służącedo powierzchniowego nawadniania uprawpolowych i warzywnych, sadów, winnic, łąkitp. D. składa się z pompowni, sieci wodociągówdoprowadzających i rozprowadzającychwodę oraz odpowiednich zestawów zraszaczypracujących pod ciśnieniem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dekornizacja, odrożenie

  Usunięcie rogów,stosowane gł. u bydła, w celu zapewnieniabezpieczeństwa personelowi obsługującemuzwierzęta oraz uniknięcia pobodzenia innychzwierząt. D. u bydła dorosłego i młodzieżystarszej jest zabiegiem trudnym i skomplikowanym,dlatego też usuwanie zawiązków rogów przeprowadza się u cieląt w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DDT (dwuchlorodwufenylotrójchloroetan)

  Subst. czynna azotoksu o właściwościach owadobójczych.DDT odegrało ogromną rolę wczasie II wojny światowej. Był bowiem użyty do zwalczania wszy i ochronił wojska alianckieprzed tyfusem. Stosowano go równieżmasowo do zwalczania wszy wiele lat po IIwojnie światowej.

  Obliczono, że do 1953 r.DDT...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dawka pokarmowa

  Dobowa ilość pasz przeznaczonychdla jednego zwierzęcia lub grupyzwierząt w jednostce czasu. Prawidłowo ułożona d.p. powinna odpowiadać następującymwymaganiom:

  1) wartością pokarmową odpowiadaćnormie żywienia;

  2) składać się z różnorodnychpasz;

  3) w jej skład powinnywchodzić te pasze, które...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czystość odmianowa

  Stopień zanieczyszczeniaplantacji nasiennej roślinami innych odmiantego samego gatunku. Plantacja odmianowoczysta nie zawiera tego rodzaju domieszek.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człon zmianowania

  Fragment zmianowaniazłożony z co najmniej dwóch roślin (cz. 2-polowy), lub trzech, czterech roślin (cz. 3-polowy, cz. 4-polowy) itd., przy czym pierwsząjest zawsze roślina polepszająca wartośćstanowiska (roślina niezbożowa), a następne –jedna, dwie lub trzy rośliny pogarszające (zbożowe). Cz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  D4

  W rolnictwie biodynamicznym roztwórhomeopatyczny 1 g popiołu po spopieleniu iroztarciu kilkudziesięciu sztuk szkodników,nasion chwastów lub patogenów chorób grzybowych,otrzymany po czwartym rozcieńczeniuwodą (9 ml x 3 min – 90 ml x 3 min –900 ml x 3 min – 9000 ml x 3 min) i nadającysię do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /698

  praca w formacie txt

Do góry