Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Diapauza

  Okresowe wstrzymanie procesów życiowych (rozwoju, wzrostu, rozmnażania) pod wpływem niesprzyjających warunków środowiska, np. chłodu, suszy, umożliwiające organizmom przetrwanie takich okresów.Zjawisko to występuje gł. u owadów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Detektor rui

  Zbiorniczek z tuszem przytwierdzony do górnej partii zadu samicy, który ulega rozgnieceniu znacząc samicę w okresie jej osbkakiwania przez inne zwierzęta.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Denitryfikacja

  Rozkład związków azotowychpołączony z wydzielaniem się wolnego azotu,zachodzący pod wpływem drobnoustrojówglebowych w warunkach beztlenowych. Procesten jest niekorzystny dla rolnictwa, gdyżzubaża glebę w azot przyswajalny dla roślin.W warunkach naturalnych o przebiegu d. wglebie decydują:

  1) obecność...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decesja

  Wzmożony proces humifikacji i mineralizacji org. składników gleb hydrogenicznych,składający się na proces murszenia iprzebiegający w warunkach zmniejszonegolub przerwanego uwodnienia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dennica

  Dno ula przybite na stałe do korpusu lub odejmowane. D. ruchoma ula wielokorpusowego jest nachylona w kierunku wylotu, co umożliwia odprowadzenie wody, która może dostać się do ula podczas opadów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Defoliacja

  Wywoływanie opadania liści roślinprzez opryskiwanie środkiem chem. (defoliantem)w celu przyspieszenia dojrzewania roślini ułatwienia zbioru. Zabieg ten ma zastosowaniena nasiennych plantacjach wolno dojrzewającychroślin strączkowych, jak łubin, bobik,na 1–3 tyg. przed zbiorem. D. znajdujetakże...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depot

  Nagromadzenie się pozostałości jakiejśtrucizny środowiskowej w organizmie, np.DDT w tkance tłuszczowej człowieka.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Degradacja gleby

  Pogorszenie właściwościgleby przejawiające się obniżeniem jej aktywnościbiol. i urodzajności, wskutek czegozmniejsza się produkcja roślinna, pogarszajakość plonów i następują niekorzystne zmianyprzyr. walorów w krajobrazie.

  W wyniku obniżenia lub utraty swoich wartości użytkowychgleby zdegradowane...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /2 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Desykacja

  Stosowanie środków chem. (desykantów)w celu wysuszenia roślin przed zbiorem.Zabieg ten ma zastosowanie na plantacjachroślin o dużej i wolno wysychającej masieliści, jak koniczyna, lucerna, rzepak, słonecznik,nasienniki buraków, ziemniaki nasadzeniaki, na 1–3 tyg. przed zbiorem. Zob.też...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Degradacja środowiska

  Niszczenie elementów środowiska i jego zasobów przez działalność człowieka (degradacja gleb, lasów, wód,rzeźby terenu) albo zjawiska przyrody, zwł.klęski żywiołowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt

Do góry