Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Długopędy

  W sadownictwie, pędy drzewa,których przyrost roczny nie jest mniejszy niż 20 cm. D. tworzą liście, tylko wyjątkowo pąkikwiatowe. Dla d. charakterystyczne są długie międzywęźla, czyli odległości między liśćmi ipąkami. Zob. też krótkopędy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Długowieczność nasion

  Czas, w ciągu któregodojrzałe nasiona przechowywane w sprzyjających warunkach, zachowują zdolność kiełkowania.D. n. gospodarcza to czas, w którymnasiona zachowują żywotność w granicach określonych Polską Normą.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dłuto

  1. element roboczy głębosza.

  2. wąski ząb ciężkiego kultywatora służący do głębokiego spulchniania roli.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dłuto pasieczne

  Stal. płaskownik grub. ok.4 mm, ze spłaszczonymi, rozszerzonymi i zaostrzonymi końcami, służący do rozdzielania połączonych kitem elementów, zeskrobywaniaz ramek kitu pszczelego i wosku itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dłutowanie

  1. wzruszanie roli wąskimi zębami ciężkiego kultywatora na głęb. 20–25 cm wuprawie podstawowej.

  2. spulchnianie międzyrzędzi, np. buraków cukrowych, na głęb. 6–8 cm pielnikiem wyposażonym w sztywne zęby (dłuta) w celu napowietrzenia gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diaspora

  Każda część rośliny (zarodniki, nasiona,owoce, cebule, rozmnóżki) służąca do rozprzestrzeniania się, która po oddzieleniu sięod rośliny macierzystej rozwija się w nowy organizm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Detergenty (łac. detergere - ścierać, wyczyszczać)

  Syntetyczne środki obniżające napięciepow., o właściwościach myjących, nieobojętne dla zdrowia. Mogą wywoływać m.in. alergie,a niektóre z nich są rakotwórcze. Trudno ulegająrozkładowi i są silnie eutrofizujące (stanowiąpodstawowe źródło fosforu w ekosystemachwodnych).

  Niektóre starsze d. nie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diafanoskop

  Aparat do prześwietlania nasiontraw ułatwiający oddzielenie ziarniaków pustychod pełnych. D. posiada oświetloną odspodu płytę szklaną, na której umieszcza siębadany materiał.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diafototropizm

  Rodzaj fototropizmu polegającyna ustawianiu blaszek liściowych prostopadledo padającego światła z równoczesnym wygięciem całej rośliny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diageotropizm

  Rodzaj plagiogeotropizmu polegającego na wzroście organów rośliny (np.kłączy, rozłogów) pod kątem prostym w stosunkudo kierunku siły ciążenia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt

Do góry