Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Dysekcja

  Jeden z elementów analizy poubojowej,mającej na celu ustalenie wydajnościrzeźnej i technol. tuszy zwierzęcej. D. polegana oddzieleniu z całej, z pół- lub ćwierćtuszy,albo z określonych wyrębów poszczególnychelementów tkankowych: mięśni, tłuszczu, kościoraz na określeniu ich wzajemnych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drzewo owocowe

  D. uprawiane w sadachprodukcyjnych. W zależności od wys. pniawyróżnia się następujące formy d.o.:

  1) krzaczaste– mające pierwsze rozgałęzienia bocznena wys. 40–60 cm;

  2) niskopienne – mającepierwsze rozgałęzienia boczne na wys. 60–80 cm;

  3) pienne – mające pierwsze rozgałęzieniana wys. 120–140...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopuszczalne dzienne pobranie (ADI)

  Maksymalna dawka subst. chem., która może byćcodziennie pobierana wraz z pożywieniem iwodą pitną w ciągu całego życia człowiekabez dostrzegalnego ryzyka zdrowotnego.

  Wartości ADI podawane są w mg/kg masyciała człowieka i obejmują ogólną ilość subst.,która może wniknąć do organizmu z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dojrzałość

  Stan osiągnięcia pełni rozwoju organizmu.

  1. W produkcji roślinnej wyróżniasię następujące rodzaje d.:

  1) fizjologiczna –stan rozwojowy rośliny, kiedy ustają jej funkcjeżyciowe; przejawia się to zamieraniem liścioraz ograniczeniem produkcyjności rośliny;

  2) mleczna (zielona) – stan dojrzałości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /2 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doświadczalnictwo rolnicze

  Całokształt prac naukowo-badawczych prowadzonych w różnorodnych,specjalistycznych zakładach doświadczalnychlub gospodarstwach produkcyjnych.Celem d.r. jest podnoszenie efektywnościrolnictwa, np. poprzez zwiększenie plonów,podnoszenie ich jakości, zwiększeniewydajności pracy oraz obniżenie kosztów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dojrzewanie pożniwne

  Okres spoczynku, jakiprzechodzą nasiona po osiągnięciu dojrzałościpełnej i oddzieleniu się od rośliny macierzystej,tzn. po zbiorze. W czasie tego okresunagromadzone inhibitory ulegają rozłożeniu, atym samym nasiona uzyskują dojrzałość fizjol.,charakteryzującą się pełną gotowością do kiełkowania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra praktyka rolnicza

  System organizacjii technologii produkcji zapewniający utrzymanierównowagi agroekosystemów i uzyskiwanieokreślonych dochodów rolniczych. D.p.r.oznacza zasady gospodarowania dostosowanedo specyfiki kraju i regionu, które powinnyumożliwić produkcję ziemiopłodów o dobrejjakości, przy równoczesnym utrzymaniu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doświadczenie

  Metoda badania naukowegopolegająca na przeprowadzeniu jakiegoś zjawiskaprzyr. w ściśle określonych warunkach,pozwalających śledzić przebieg tego zjawiskai odtworzyć je za każdym razem przy powtórzeniuzespołu warunków. Naturalny bieg zjawiskazostaje zmieniony w d., a interesującybadacza proces świadomie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /3 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokłosie

  Górne, ostatnie międzywęźle źdźbłazbóż. Jest ono najdłuższe i najcieńsze. Podobniejak liść flagowy d. odgrywa ważną rolę wprocesie fotosyntezy. W zależności od rodzajuzboża dostarcza ziarniakowi od 0,4 (jęczmień) do 21,6% (żyto) wytwarzanych asymilatów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobrostan zwierząt

  Stan zdrowia fiz. i psych.osiągany w warunkach pełnej harmonii ustrojuw jego środowisku.

  Cechy niskiego poziomud.z.:

  1) obniżony poziom zdolności adaptacyjnych względem sytuacji stresowych;

  2) obniżenie zdolności wzrostu i rozrodu;

  3) uszkodzenia ciała;

  4) choroby;

  5) immunosupresja;

  6)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /1 489

  praca w formacie txt

Do góry