Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Dwupolówka

  Płodozmian składający się zdwóch elementów zmianowania, np. ziemniak– owies lub rzepak ozimy – pszenica ozima.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieciuchowatość

  Wyrastanie wtórnych bulw u ziemniaka spowodowane długotrwałym ichprzechowywaniem w suchym, zbyt ciepłym(ok. 10 °C) pomieszczeniu lub zmienną pogodąw czasie wegetacji (opadami po okresiesuszy). Dzieciuchy (małe bulwy) mogą dorównywaćwielkością nawet bulwie macierzystej.

  Bulwy takie mają mniejszą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dy

  Odm. sapropelu składająca się z koloidalnych związków humusowych pochodzących zrozkładu materii roślinnej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziób lemiesza

  Najdalej wysunięta do przoduczęść lemiesza, posiadająca od spodu zgrubienie(zapas materiału) w celu regeneracji. D.l.ułatwia szybkie zagłębianie się pługa, poprawiajego stateczność oraz zmniejsza opory orki.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyfuzja

  Samorzutne przenikanie cząsteczekjednej subst. do drugiej przy bezpośrednimzetknięciu, wywołane bezładnym ruchemcieplnym cząsteczek; do zjawisk dyfuzyjnychnależy absorpcja, adsorpcja i osmoza; dyfuzjama duże znaczenie w nawożeniu i pobieraniuskł. pok. przez rośliny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drabina paszowa

  Konstrukcja z rur stal. lubdrewna montowana między przednią krawędzią żłobu a legowiskiem w celu ograniczenia ruchu zwierzęcia do przodu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziurkacz do ramek

  W pszczelarstwie, przyrząd do wykonywania otworów do przewlekaniadrutu w beleczkach ramki. Najprostszy jestd. do wykonywania pojedynczych otworów, działający na zasadzie dźwigni, z wymienialnąigłą. W większych pasiekach używa się wiertarkiz kompletem głowic do wierteł, umożliwiającejjednoczesne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyrektywa azotanowa

  Podstawowy dokument Unii Europejskiej w sprawie ochronywód przed zanieczyszczeniami powodowanymiprzez azotany pochodzące ze źródeł związanychz rolnictwem. Zgodnie z ustanowionąd. o jakości wody pitnej – stężenie azotanów wtakiej wodzie nie może przekraczać 50 mgNO3 lub 11,3 mg N–NO3 w 1 dm–3.

  D.a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drożdżowanie

  Wzbogacanie paszy, np. zmielonegoziarna w drożdże w celu zwiększeniailości wit. z grupy B oraz poprawienia jej smakowitości.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzwonki

  Parzyste, silnie unaczynione płatyskórne znajdujące się poniżej dzioba, rozwijającesię równocześnie z grzebieniem. Nieprawidłowowykształcone d. mogą obniżać ocenękogutów przy selekcji lub dyskwalifikować jejako reproduktory.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt

Do góry