Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ekotoksykologia

  Nauka badająca zagadnienia wpływu subst. toksycznych (zanieczyszczeń,pestycydów) na populacje i zespoły organizmów oraz na funkcjonowanie całych ekosystemów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekologizacja rolnictwa

  Uwzględnianie w działalności roln., obok dominujących dotychczaskryteriów ekonom., w nie mniejszymstopniu podstaw ekol. w celu ochr. środ. i produkcjizdrowej żywności. Realizuje się to poprzez:

  1) bezwzględne przestrzeganie zasady,że żywność nie może stanowić zagrożenia dlazdrowia konsumentów;

  2)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /1 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspelery (łac. expellere - wypędzać, wyrzucać)

  Produkty uboczne przemysłu olejarskiegow postaci grudek powstałych w wynikuwyciskania oleju z nasion w wysokiej temp. zapomocą pras ślimakowych lub wrzecionowych. E. wykorzystywane są jako pasza zawierająca 5–8% tłuszczu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekoton

  Strefa przejściowa między dwomasąsiadującymi ekosystemami, np. między lasemi łąką. W strefie tej obserwuje się zazwyczajzarówno przenikanie komponentów jednejbiocenozy do drugiej, a więc występowaniegat. charakterystycznych dla obu stref sąsiednich,jak i specyficzną dla e. florę i faunę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekomarketing, marketing ekologiczny

  Szczególny rodzaj strategii, polegający na stosowaniumetod biol. w produkcji i przetwórstwieżywności oraz wykorzystywaniu ekologiiw działalności marketingowej. Kluczowąrolę w e. wyrobów spoż. odgrywa strategiaproduktu (kształtowanie wielkości i strukturyprodukcji) oraz komunikacji (promocji). W polityce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspozycja

  1. → wystawa.

  2. poddanie działaniujakiegoś czynnika, np. środka ochronyroślin. Ze względu na sposób przenikania pestycydu do organizmu wyróżnia się e.:

  1) dermalną (przenikanie przez skórę);

  2) inhalacyjną (wchłanianie przez drogi oddechowe);

  3) doustną (wchłanianie przez usta);

  4) przez oczy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekotrofologia

  Nauka o żywieniu człowiekaproduktami uzyskanymi z roślin i zwierząt,którym zapewniono warunki egzystencjizgodnie z ich fizjol. potrzebami, występującymiw środowisku naturalnym.

  E. zakłada paradygmat naturalności odżywiania i funkcjonowaniaorganizmu ludzkiego, realizowanyprzez kontakt organizmu człowieka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonometria rolnicza, agroekonometria

  Nauka zajmująca się badaniem ilościowychprawidłowości w zjawiskach ekon. w rolnictwieza pomocą metod matematyczno-statystycznych. E.r. zajmuje się ustalaniemprodukcyjnych reakcji rolnictwa na bodźcerynkowe oraz kształtowaniem się popytu i cenna produkty rolne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekoturystyka

  1. turystyka w małych grupachdo miejsc przyrodniczego i kulturowego zainteresowaniabez zaśmiecania środowiska.

  E.jest turystyką zrównoważoną, godzącą interesyturysty pragnącego przebywać w środowiskuprzyr. jak najmniej zdegradowanym i udogodnieniacywilizacyjne, jak drogi, hotele itp.

  2.ekoagroturystyka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekopedologia

  Jeden z nowocz. kierunkówgleboznawstwa rozpatrujący i klasyfikującygleby przede wszystkim pod względem ichfunkcji w ekosystemach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /139

  praca w formacie txt

Do góry