Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Elektroejakulacja

  Wywoływanie ejakulacji pod wpływem impulsów prądu elektr. Metodata jest stosowana podczas pobieranie nasieniaw razie niemożliwości wykonania przez samcaskoku kopulacyjnego, np. w przypadku chorobykończyn (u buhajów i tryków) lub gdysamce trudno reagują na zabieg masowania(u drobiu). E. polega na wprowadzeniu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektroejakulator

  Urządzenie elektr. zbudowanez transformatora i opornicy suwakowejpozwalającej na stopniowe zmiany natężeniaprądu elektr., które łączy się z dwubiegunowąelektrodą wprowadzaną do prostnicy lub kloakisamca podczas elektroejakulacji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy zmianowania

  Rośliny lub grupy roślin o podobnych wymaganiach przedplonowychi zastawiające roślinom następczymstanowisko o zbliżonej wartości. Wyróżnia sięnastępujące e.z.: okopowe, zboża ozime, zbożajare, strączkowe, motylkowe drobnonasienne,przemysłowe, pastewne jednoroczne, plonywtóre, międzyplony, ugór...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekstensyfikacja rolnictwa

  Podnoszenie produkcjirolnej poprzez zmniejszanie nakładów iśrodków materiałowych na jednostkę pow.użytków rolnych lub sztukę zwierzęcia. Większae.r., szczególnie poprzez zmniejszenie stosowanianawozów miner. i środków ochronyroślin, może prowadzić do zmniejszenia produkcjigazów cieplarnianych. E.r...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elewator

  Duży magazyn zbożowy wyposażony w urządzenia do mech. przenoszenia, wietrzenia,suszenia, sortowania i ważenia ziarna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekstensywność

  1. sposób gospodarowania przy małym nakładzie pracy i środków.

  2. pojęcie używane m.in. przy chorobach pasożytniczych,oznaczające wielkość zarobaczeniadanego osobnika ustaloną na podstawiebadania lab., a wyrażaną liczbą krzyżyków,np. + – bardzo mała e., ++++ – bardzo duża...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELISA (ang. Enzyme Linked Immunosorbent Assay)

  Test stosowany w immunodiagnostyce do wykrywania i identyfikacji wirusów u roślini zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekranowanie

  Zabieg agromelioracyjny polegającyna utworzeniu w glebie piaszczystej nagłęb. 0,6–0,7 m słabo przepuszczalnej warstewkiiłu lub asfaltu o grub. kilku mm, nadktórą zatrzymuje się i gromadzi przesiąkająca woda opadowa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekosystem

  Fragment przyrody (np. las, staw)stanowiący funkcjonalną całość, w której zachodziwymiana między jej częścią żywą –biocenozą, a nieożywioną – biotopem. Jest tozamknięty układ ekol., który z zewnątrzotrzymuje tylko energię promienistą Słońca.

  E.jest podstawową jednostką w ekologii...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspandowanie (łac. expandere - rozszerzać, rozdymać)

  Preparowanie termoplastyczne paszytreściwej w temp. 140 °C przez czas krótszyniż 7 sek. połączone z nagłym jej wypuszczeniemna zewnątrz przez odpowiednio regulowanekanały rozszerzające, w wyniku czegonastępuje m.in. rozerwanie łańcuchów skrobiowychw cząsteczkach składników paszy.

  W wyniku e...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt

Do góry