Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Erozja gleby

  Proces niszczenia pow. glebyprzez wodę, wiatr, siłę grawitacji i działalnośćczłowieka. Wyróżnia się następujące rodzajee.g.:

  1) powierzchniowa – zmywanie i rozmywanie wierzchnich warstw gleby przez wodęlub rozwiewanie przez wiatr;

  2) liniowa – rozcinaniegleby przez skoncentrowany spływwody...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Es

  W gleboznawstwie, eluwialne wymycieżelaza i glinu; stosuje się do poziomu gł. E wglebach bielicoziemnych i glejo-bielicoziemnych,np. Ees.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Enzootia

  Występowanie zachorowań na daną chorobę wśród zwierząt na określonym tereniei w liczbie utrzymującej się przez wiele lat na podobnym poziomie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Et

  W gleboznawstwie, eluwialne wymyciefrakcji ilastej. Stosuje się do poziomu E glebpłowych, np. Eet.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epibionty

  Gatunki żyjące na pow. zwierząt iroślin, wykorzystujące te organizmy tylko jako podłoże (miejsce przyczepu), a nie odżywiające się ich kosztem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etiolacja, wypłonienie

  Zmiany zachodzące wroślinie wyrosłej w ciemności, objawiające sięzanikiem zielonego barwnika, nadmiernymwydłużeniem i zwiotczeniem pędów orazznaczną zawartością wody. U roślin takichwystępuje nie tylko odbarwienie, ale takżezmiany morf. i anat.; mają one wydłużone międzywęźla, wiotkie, wątłe...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epigeiczny sposób kiełkowania

  Sposób kiełkowania polegający na tym, że liścienie wydobywają się z nasienia i wyrastają nad pow.gleby, np. łubin, fasola, cebula. Zob. też hypogeicznysposób kiełkowania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etologia

  Nauka o zachowaniu się zwierząt, uktórych po udomowieniu zaszły istotne zmiany.Zmiany te pogłębiają się wraz z postępemtechniki i organizacji pracy w rolnictwie i hodowli,dlatego ocena cech psychicznych zwierząt gospodarskich nabiera istotnego znaczenia. E. zajmuje się badaniem sposobów chronieniasię lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epizootia

  Pojawianie się zachorowań na danąchorobę wśród zwierząt na określonym tereniei w określonym czasie, w liczbie wyraźniewiększej niż w poprzednich latach. O powstawaniu,nasileniu i okresie trwania e. decydująrozmaite czynniki, m.in.: zagęszczenie populacjiżywiciela, układ warunków klim., zwł.temp. i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Entomofagi

  Organizmy drapieżne i pasożytnicze odżywiające się żywymi owadami, np.mszyce, sikory, owadożerne rośliny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /113

  praca w formacie txt

Do góry