Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Fitoremediacja

  Technologia oczyszczania środowiska (gleby, wód gruntowych i powierzchniowych,osadów ściekowych i powietrza),która wykorzystuje ponadprzeciętnezdolności niektórych gatunków roślin do akumulacjisubst. zanieczyszczających lub do ichdegradacji. W skład f. wchodzą: fitoekstrakcja,fitostabilizacja...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitofagi

  Zwierzęta roślinożerne, często szkodniki,odżywiające się żywymi częściami roślin,np. liśćmi, nasionami, nektarem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitosocjologia, fitocenologia

  Nauka o zbiorowiskach roślinnych (fitocenozach). Twórcą nazwy f. był Paczoski (1896). Celem f. jestpoznanie zróżnicowania szaty roślinnej orazokreślenie mechanizmów zrzeszania się roślinw określone i powtarzalne kombinacje gatunków.Kryterium wyróżniania poszczególnychfitocenoz jest ich ilościowy i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitofenologia

  Dział fenologii zajmujący siębadaniem okresowych zjawisk w życiu roślincyklicznie powtarzanych w zależności od warunkówklim. i pór roku. Spostrzeżenia f. prowadzonesą nad roślinami dziko rosnącymi iroślinami uprawnymi. F., określając fazy rozwojui wzrostu roślin, z konieczności pobieżniejtraktuje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitostabilizacja

  Rodzaj fitoremediacji polegającej na zasiedlaniu terenów skażonych przezrośliny tolerujące wysokie stężenia subst.toksycznych i zapobieganiu w ten sposób dalszejdegradacji gleby. F. stosuje się w celuzmniejszenia ruchliwości potencjalnych zanieczyszczeń.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitoklimat

  Mikroklimat panujący w nadziemnej części szaty roślinnej i w strefie korzeniowejroślin. Warunki termiczne f. zależą odgatunku i fazy rozwojowej roślin oraz związanejz tym struktury łanu (wys. i gęstości roślin,ilości i sposobu ułożenia liści, rozmieszczeniapędów bocznych).

  Różnice między temp...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitostymulacja

  Rodzaj fitoremediacji polegającejna pobudzaniu mikroorganizmów do metabolizowania zanieczyszczeń przez roślinyw strefie korzeniowej (w wodzie lub glebie).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitomelioracja, melioracja fitotechniczna

  (gr. phytón - roślina + łac. melioratio - ulepszenie) wprowadzanie zalesień, zadrzewień lubuprawa roślin specjalnych (np. chmielu) wcelu zmiany naturalnych czynników niekorzystnychdla uprawy roli i roślin, albo przyrekultywacji gruntów.

  F. zmniejszają amplitudę wahań temp. powietrza, prędkość i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitocenoza

  Roślinna część biocenozy. Zespółróżnych roślin w środowisku o określonymskładzie, np. las, łąka. Każda f. podlega powszechnemuw przyrodzie prawu przemiany, awięc powstaje, rozwija się i przemija lub przekształcasię w inne. Tempo jak i zakres tychzmian zależy zarówno od czynników abiotycznych,jak i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitotoksyczność

  Toksyczne działanie subst.chem., np. pestycydów zastosowanych wnadmiernej dawce lub w niewłaściwej fazierozwojowej rośliny uprawnej lub zanieczyszczeńpowietrza (SO2, HF, NH3, NO, NO2, popiołylotne, pyły z cementowni, pyły metaliczne)na rośliny. Objawami zewn. f. jest pojawieniesię oparzeń, nekroz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt

Do góry