Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Fizjologia

  Nauka o czynnościach życiowych żywych organizmów. W miarę rozwoju badańwyodrębniono z niej wiele działów, np. f.zwierząt, f. roślin, f. człowieka, f. patologiczna,a także f. żywienia, pracy, sportu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotosynteza

  Podstawowy proces życiowy roślin zielonych, polegający na przyswajaniudwutlenku węgla i wytwarzaniu węglowodanówprzy udziale energii słonecznej. Proces f.ma ogromne znaczenie – wytwarzane bowiemsubst. są podstawą egzystencji wszystkich istotżywych.

  W związku z tym, że f. jest gł. syntezącukrów, ujmuje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjologia roślin, fitofizjologia

  Nauka o procesachżyciowych zachodzących w roślinachoraz funkcjach spełnianych przez różne ichorgany. Zajmuje się badaniem takich zjawisk,jak odżywianie, oddychanie, przemiany związaneze wzrostem, ruchy roślin, gospodarkawodna i in. F.r. jest podstawową nauką agrobiologiczną,która przekazuje naukom...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fototaksja

  Ruch swobodny organizmu zorientowanyw stosunku do źródła światła.Ruch ten może być skierowany ku źródłuświatła (f. dodatnia) lub w kierunku przeciwnym(f. ujemna). Dzięki f. organizm możedotrzeć do miejsca z najbardziej dogodnymi dla niego warunkami świetlnymi. Zob. też taksje.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjologia zwierząt

  Nauka badająca mechanizmyczynnościowe ustrojów zwierzęcych wzależności od zmieniającego się środowiskawewn. i zewnętrznego. Efekty produkcyjnezależą od norm fizjol. (wartości stosowanychpasz i warunków utrzymania zwierząt). Duży rozwój nauk fizjol. oraz konieczność szerszego przedstawienia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fototropizm

  Zjawisko wyginania się organów rośliny pod wpływem kierunkowego oświetlenia.Organ może wyginać się ku źródłu światła (f. dodatni), w kierunku przeciwnym (f. ujemny) lub pod określonym kątem (f. transwersalny). Zob. też tropizm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitotransformacja

  Rodzaj fitoremediacji polegającej na metabolizowaniu zanieczyszczeńprzez rośliny (w wodzie lub glebie).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitodegradacja

  Rozkład zanieczyszczeń wewnątrztkanek roślinnych pod wpływem wytwarzanychprzez rośliny enzymów, które katalizują procesy degradacji. Przykładem jest nitroreduktaza rozkładająca środki wybuchowe,dehologenaza – organiczne chlorowcopochodne,nitrylaza – herbicydy, fosfataza – organicznefosforany, peroksydaza...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitopatologia

  Nauka o chorobach roślin wywoływanychprzez grzyby, wirusy, promieniowce,bakterie oraz o chorobach pochodzeniafizjol. Do zadań f. należy badanie objawówchorobowych, jako wyniku procesu chorobowego,badanie przyczyn chorób i warunków,w jakich powstają choroby roślin, i wreszcieopracowywanie oraz podawanie metod...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitoekstrakcja, fitoakumulacja

  Rodzaj fitoremediacji polegającej na pobieraniu zanieczyszczeń(zwł. pierwiastków śladowych) zgleby przez korzenie, ich kumulacji w tkankachorganów nadziemnych oraz ich wynoszeniuwraz z plonem.

  Do roślin wykazującychbardzo wysokie zdolności akumulacjizanieczyszczeń (hiperakumulatorów) zaliczasię: wierzba...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /790

  praca w formacie txt

Do góry