Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Fungicydy

  Chem. środki stosowane do zwalczania chorób grzybowych roślin oraz pozarolnictwem: w budynkach, na torach kolejowychitp. W zależności od sposobu działaniana organizmy pasożytnicze można je podzielićna następujące grupy:

  1) f. ochronne (profilaktyczne,czyli zapobiegawcze), niszczące lubhamujące rozwój...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunek gleby

  Najniższa jednostka podziału gleb określana na podstawie uziarnienia utworu glebowego całego profilu, np. glina lekka,piasek gliniasty lekki, pył ilasty.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma użytkowa

  W ochronie roślin, kombinacja różnych składników, która sprawia, żesubst. biol. czynna preparatu nabiera optymalnychwłaściwości fizykochem. Każda f.u. maswoje oznaczenie kodowe złożone z dwu liter.

  Najczęściej używane f.u. to: koncentraty do sporządzania emulsji wodnej (EC), koncentratyrozpuszczalne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Frakcja granulometryczna

  Zbiór cząstekglebowych o określonych średnicach, mieszczącychsię w przedziale liczb granicznych,które wyznaczają największą i najmniejsząśrednicę zastępczą określonej frakcji. W obrębiefrakcji wyróżnia się części szkieletowe ośrednicy powyżej 1 mm oraz części ziemiste, ośrednicy poniżej 1...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formulacja

  Produkcja formy użytkowej środka ochrony roślin, polegająca na łączeniu substancji aktywnej z substancjami pomocniczymi (EC, WP, SL i in.).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitotron

  Zespół specjalnych pomieszczeń, wktórych można wytwarzać ściśle kontrolowanewarunki wegetacji roślin (temp., wilg., oświetlenie, skład powietrza). F. wykorzystywanesą w doświadczalnictwie. Dzięki f. możemypoznać znaczenie i wpływ poszczególnego czynnika klim. oraz reakcję rośliny nadawki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fryty (fr. frire - smażyć)

  Mikronawozy o długotrwałymdziałaniu otrzymywane w wynikustapiania soli techn. zawierających mikroelementyz tlenkami metali (np. boraks+tlenekmiedzi) w temp. powyżej 1000 °C. F. mogązawierać jeden lub kilka mikroelementów oróżnej, zależnej od komponentów, zawartościprocentowej.

  O ich wartości nawozowej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotodegradacja

  Rozpad związków chem. podwpływem światła słonecznego. F. środkówochrony roślin, mogąca następować na liściach,na pow. gleby lub w powietrzu, prowadzido zmniejszenia ich toksyczności. Czynnikamiwpływającymi na f. są: intensywnośćnasłonecznienia, rodzaj gleby, forma użytkowaoraz chem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjografia

  Przyrodniczy opis terenu, obejmujący geologię, geomorfologię, sieć wodną,klimat, gleby, roślinność i świat zwierzęcy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotoperiodyzm

  Zależność rozwoju organizmów od okresu światła i ciemności (dł. dnia inocy). Zbyt krótki okres ciemności powoduje,że rośliny krótkiego dnia (np. kukurydza, dynia,soja, słonecznik, konopie, tytoń) nie wydająpędów kwiatowych.

  Takie same zakłóceniawystępują u roślin długiego dnia (np.ziemniaka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 436

  praca w formacie txt

Do góry