Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Genetyka

  Nauka o zmienności i dziedziczności u organizmów żywych, stanowiąca bazęhodowli roślin i zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galasy

  Wyrośla na roślinach zielnych i drzewiastych,powstałe wskutek nakłucia tkanki izłożenia jaj gł. przez owady z rodziny galasówek.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FS

  Symbol używany w nazwach pestycydów,określający płynne koncentraty do zaprawianiana półsucho.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geobionty (gr. ge - ziemia + bióntos - żyjący)

  Organizmy glebowe, np. bakterie, glony, nicienie,dżdżownice, krety, wrażliwe na zmianywilg., odczynu gleby i in. czynniki. G. decydują w znacznym stopniu o żyzności gleby.Zob. też edafon.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galop

  Najszybszy chód konia charakteryzującysię wykonywaniem skoków. W g. słychaćzawsze trzy takty ruchu, z tym, że rozpoczynasię on zawsze jedną z kończyn tylnych. Wzależności od tego, która przednia noga opadana ziemię pod koniec taktu, rozróżnia się galopz lewej lub z prawej nogi.

  W g. z prawej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fumigacja, gazowanie

  Poddawanie roślin,gleby lub materiału roślinnego, a także całychpomieszczeń (szklarnie, magazyny) działaniutoksycznych par i gazów (fumigantów). Do f.używa się środków w formie gazów sprężonych,granulatów, proszków lub roztworów.Muszą one charakteryzować się możliwościąprzechodzenia w stan gazowy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geotropizm

  Utrzymywanie przez rośliny określonego położenia względem przyciągania ziemskiego, np. korzenie rosnące pionowo dodołu (g. dodatni), a łodyga pionowo do góry(g. ujemny). Zob. też tropizm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ganasze

  W zootechnice, zewn. część szczęki dolnej pokryta mięśniem żuchwowym. G.nadają charakterystyczny wygląd głowie.Mocne g. ułatwiają pobieranie i rozdrabnianiepokarmu. U koni typu wierzchowego nie powinnyone być zbyt szerokie, gdyż wystając wkierunku szyi utrudniają nachylenie głowy –ganaszowanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fumiganty

  Subst. lub ich mieszaniny emitującegazy, pary lub dymy, przeznaczone do niszczenia owadów, bakterii lub gryzoni. Zob. też fumigacja.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunek (łac. species)

  Podstawowa jednostkaw systematyce roślin i zwierząt. Jest to zbiórwszystkich osobników charakteryzujących siępodobną budową i jednakowym przebiegiemfunkcji życiowych oraz zdolnością do krzyżowaniasię w warunkach naturalnych wyłączniemiędzy sobą i wydawania potomstwa zdolnegodo dalszego rozrodu. G...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt

Do góry