Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Goniometr

  W zootechnice, przyrząd do pomiarówkątów między dwiema częściami ciała(kończyn) lub nachylenia kończyny w stosunkudo poziomu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarstwo ekologiczne

  G. rolne oparte nazasadach rolnictwa ekol. G.e. są coroczniekontrolowane przez niezależne organizacje:AGRO BIO TEST, BIOEKSPERT i PolskieTowarzystwo Rolnictwa Ekologicznego. Kontrola obejmuje następujące warunki:

  1) położenie gospodarstwa;

  2) plan produkcji i analizapłodozmianu;

  3) system nawożenia;

  4)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarstwo rolne

  Określone grunty wraz zbudynkami i urządzeniami do produkcji roślinneji zwierzęcej lub tylko roślinnej, albotylko zwierzęcej. Większość g.r. uprawia roślinyi prowadzi chów zwierząt, oparty gł. owłasne zasoby paszowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby słone

  Dział g., które do głęb. 1 m mająwarstwy zawierające nadmiar soli bardziejrozpuszczalnych w zimnej wodzie niż gips.Zasolenie ogranicza wzrost roślin, a nadmiarsodu wymiennego psuje strukturę tych g. G.s.występują w warunkach ich stałego zasalania przez wody słone, np. na wybrzeżu Bałtyku.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gnojowica

  Mieszanina kału, moczu i wodypochodząca z obór bezściółkowych, gromadzonaw zbiornikach. Ze względu na stopieńrozcieńczenia wyróżnia się g. gęstą, zawierającąpowyżej 8% suchej masy i g. rzadką, zawierającąponiżej 8% suchej masy. G. możezastępować obornik.

  Wylewana w sposób...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glinowanie

  Zabieg agromelioracyjny polegającyna wzbogacaniu warstwy ornej glebpiaszczystych we frakcje spławialne przeznawożenie gliną, w celu zwiększenia kompleksusorpcyjnego, zwięzłości i pojemnościwodnej gleby, poprawy trwałości struktury itp.Wtórne minerały ilaste zawarte w glinach iiłach tworzą z subst...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby sołonczakowate

  Typ g. słonych, które wstrefie korzeniowej (do głęb. 100 cm) zawierająznaczne ilości (0,5–1,5%) soli łatwo rozpuszczalnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gluten

  Subst. białkowa występująca w bielmieziarna zbóż, gł. pszenicy, która w toku przemiałułączy się z ziarnami skrobi, a podczaspęcznienia pod wpływem wody tworzy siećzatrzymującą CO2. Powstaje w procesie fermentacjiciasta, warunkując jego luźną strukturęi lekką strawność. Zawiera...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby torfowe

  Typ g. powstałych w ekosystemachbagiennych wytwarzających i akumulującychtorf. Głęb. g.t. wyznaczają żywe korzenie roślin torfotwórczych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głębosz

  Narzędzie lub maszyna do uprawyspecjalnej do głęboszowania do głęb. większejniż 40 cm, którego zespołem roboczym sązęby zakończone dłutami. U g. aktywnegodłuta w czasie pracy wykonują ruch postępowyi oscylujący, a biernego – tylko ruch postępowy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /276

  praca w formacie txt

Do góry