Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Grabie sprężynowe (dawniej grabiarka)

  Narzędzie konne lub ciągnikowe do zgrabianiasiana w wały. G.s. składają się z szeregu kabłąkowatychsprężystych zębów zamocowanych na wspólnej ramie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grochopeluszka

  Pośrednia forma roślinystrączkowej łącząca korzystne cechy grochusiewnego i pastewnego (peluszki). G. charakteryzujesię półkarłowym wzrostem, zapewniającymodporność na wyleganie, skróconymokresem wegetacji w porównaniu z peluszkąoraz wysokim plonowaniem nasion o zwiększonej zawartości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grabie wachlarzowe

  Narzędzie ogrodn. wykonaneze stal. drutów rozłożonych w postaci wachlarza, służące do zgrabiania liści.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gradacja

  W ochronie roślin, wzrost liczebnościpopulacji szkodnika w wyniku korzystnegodla niego układu czynników ekol., do wielkościwykraczającej poza granice normalnie występującychw danym środowisku fluktuacji iprzybierającej klęski. G. jest procesem rozwijającymsię stopniowo, od kilku do kilkunastulat i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Graminicydy

  Herbicydy zwalczające chwastyz rodziny traw, np. perz właściwy, miotłę zbożową,owies głuchy, chwastnicę jednostronną i włośnicę zieloną. G. mają duże zastosowaniew produkcji roln. i ogrodniczej. Związane jestto z coraz większym zagrożeniem upraw przezchwasty jednoliścienne. Przykładem g...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice konsystencji

  Wilg. odpowiadające granicom przedziałów, w których gleba znajdujesię w określonych stanach. Wyróżnia sięg.:

  1) plastyczności (wywałkowywania) – wilg.,przy której próbka g. w czasie wywałkowywania,po osiągnięciu 3 mm, zaczyna siękruszyć na małe poprzecznie popękane odcinki;

  2) płynności –...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GPS (niem. Ganz Pflanzen Silage)

  Kiszonka z całych roślin mieszanki owsa i jęczmienia zniewielkim udziałem grochu, peluszki lubłubinu, zbieranych w dojrzałości mlecznejziarna. Zielonka z GPS zakisza się łatwo. Dodatekinokulantów poprawia walory smakowekiszonki. Zob. też CCM.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gnojownia

  Budowla przeznaczona do okresowegomagazynowania obornika. Ma utwardzone dno lub płytę betonową o lekkim spadkuw kierunku usytuowania zbiornika na wodę gnojową. Uniemożliwia to przenikanie wody gnojowej do wód gruntowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gnojówka

  Przefermentowany mocz, gromadzonyw zbiornikach. Zawiera przeciętnie 1–3% suchej masy, 0,3–0,6% N, 0,68–0,83% Ki poniżej 0,04% P. W g. przefermentowanejorg. związki azotu przekształcają się w formymineralne. G. stosowana jest jako org. nawózazotowo-potasowy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gołożer

  Całkowite ogołocenie roślin z liściprzez szkodniki. G. można obserwować np. wprzypadku masowego wystąpienia stonkiziemniaczanej, co prowadzi do spadku plonu bulw nawet o 80%.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /181

  praca w formacie txt

Do góry