Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Higroskopijność

  Właściwość niektórych ciałpolegająca na łatwości pochłaniania wody. H.jest ważnym wskaźnikiem przy ocenie nawozów miner. – nawozy o dużej h. mają gorszewłaściwości fiz., co utrudnia lub uniemożliwiaich wysiew.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herbologia

  Nauka o biologii, ekologii i zwalczaniuchwastów. H., stanowiąca jeden z działówochrony roślin, obejmuje takie zagadnienia jak:

  1) konkurencyjność chwastów w stosunkudo roślin uprawnych;

  2) ocena biol.skuteczności działania herbicydów oraz ichmieszanek w zależności od przebiegu pogody,warunków glebowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hartowanie roślin

  1. stopniowe przystosowywaniesię roślin ozimych w okresie jesiennymdo przetrzymywania niskich temp. wzimie. Zob. też zimotrwałość.

  2. stopniowe obniżanie temp. powietrza w pomieszczeniu z rozsadą przed jej wysadzeniem do gruntu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruntoznawstwo

  Nauka o gruncie, czyli wierzchniej warstwie skorupy ziemskiej, ujętejz punktu widzenia geologiczno-inżynierskiego(jako podłoża pod budowle, środowisko wodonośnelub materiał do budowy nasypów).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gytia

  Odm. sapropelu zawierająca rozpoznawalneszczątki org. o konsystencji org. mułujeziornego, osadzona na dnie zbiorników wodnych i wykazująca poziome warstwowanie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grunty orne

  Część użytków rolnych poddawana stałej uprawie mech., gł. pługiem, przeznaczona pod siew lub sadzenie roślin uprawnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gytiowiska

  Hydrogeniczne siedliska glebotwórcze z rozlewiskami o wodzie w takim stopniu natlenionej, że zachodzi w niej pełny rozkład masy roślinnej i jej przeobrażenie.Czynny udział w tym procesie bierze fauna bentosu, tworząc org. detrytus, który razem zdomieszką osadzonego węglanu wapnia lubminer. zawiesiny tworzy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grunty rolne

  Użytki rolne oraz grunty podstawami rybnymi, budynkami gosp., pasami wiatrochronnymi, ogródkami działkowymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi. Zob. też użytki rolne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gzawica bydła

  Choroba inwazyjna, zwalczanaz urzędu, wywoływana przez larwy gza bydlęcego,którego samica składa jaja na skórzebydła, szczególnie na kończynach, brzuchu i wpachwinach. Larwy usadawiają się pod skórąna grzbiecie zwierzęcia, tworząc łatwo wyczuwalneguzy, które niszczą skórę dyskwalifikując ją jako...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa granulometryczna

  Procentowa zawartośćposzczególnych frakcji granulometrycznych,z uwzględnieniem frakcji dominującejoraz części spławialnych wchodzących wskład danego materiału glebowego.

  Podział na g.g. jest podstawą wydzielania gatunków gleb.Jako kryterium podziału przyjęto zawartośćtrzech frakcji: piasku, pyłu i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt

Do góry