Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Herbometr

  Przyrząd do określania plonu roślinpastewnych na pniu, zwł. łąk i pastwisk.Składa się on z kalibrowanego pręta metalowego,po którym z wys. 1 m opuszcza sięswobodnie aluminiową płytkę w kształciekwadratu o określonej masie na porost roślinny.Miejsce odczytu na pręcie wskazuje górnykoniec tulei...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hektar orki średniej

  Miernik nakładówenerg. wyrażony zużyciem siły pociągowej nawykonanie 1 ha orki na głęb. 18 cm, pługiemciągnikowym w przeciętnych warunkach glebowo-klimatycznych. Miernik ten służy dookreślenia całkowitych zasobów siły pociągowej.

  Do przeliczania różnych rodzajów pracciągnikowych na h.o.ś...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heterotrofizm, cudzożywność

  Odżywianie się subst. org. pochodzenia roślinnego lubzwierzęcego. Do heterotrofów należą wszystkiezwierzęta i większość roślin niezielonych(np. pasożytów). Zob. też autotrofizm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hektar pełnopaszowy, hektar paszowy

  Jednostka przeliczeniowa dodatkowej pow. paszowej,którą otrzymuje się po przemnożeniupow. upraw poszczególnych roślin pastewnych(w ha) przez odpowiednie współczynniki, np.dla żyta międzyplonowego 0,7–0,8, słonecznikaw międzyplonie ścierniskowym 0,3–0,4,liści buraków cukrowych łącznie z wysłodkami1,0...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heterozja

  Zjawisko zwiększonej żywotności i bujności u mieszańców pierwszego pokolenia.H. wykorzystywana jest w krzyżowaniu międzygatunkowymzwierząt i w hodowli roślin(np. kukurydzy). Zob. też odmiana heterozyjna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hektar przeliczeniowy

  Umowna jednostkapow. gruntu, która równa się 1 ha klasy gruntów,przyjętej za podstawę do przeliczaniapow. innych klas gruntów. Za 1 h.p. przyjęto 1 ha gruntów klasy IV, biorąc za podstawęplon zbóż z 1 ha gleby IV klasy. Dla pozostałychklas obliczono następujące współczynniki:I – 1,8; II – 1,6; III – 1,2;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Higrofile

  Organizmy roślinne lub zwierzęce,dla których najkorzystniejszym środowiskiem są miejsca wilgotne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Helikultura

  Fermowy wychów ślimaków odbywający się w szklarni, w której wysiano porost roślinny dostarczający ślimakom cienia,wilgoci, mikroelementów i witamin. Podstawą pokarmu jest pełnoporcjowa mieszanka paszowa.Wydajność zbioru ślimaka w okresie 3 mies. wynosi 2–6 kg biomasy/m2.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Higrofity

  Rośliny żyjące w miejscach wilgotnych,np. paprotniki. H. są bardzo wrażliwe na niedostatek wody.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herbicydy

  Chem. środki służące do selektywnego niszczenia chwastów w uprawach. Stosowanieich stanowi uzupełnienie mech. zabiegówpielęgnacyjnych. Zależnie od sposobu wnikania do rośliny wyodrębnia się trzy grupypreparatów:

  1) nalistne (dolistne), wnikającedo liści (np. Betanal 160 EC, Basagran 600SL, Fusilade...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /4 353

  praca w formacie txt

Do góry