Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Hypogeiczny sposób kiełkowania

  Sposób kiełkowania polegający na tym, że liścienie nie wydostają się nad pow. gleby, lecz pozostająw nasieniu, np. u grochu, bobiku. Zob.też epigeiczny sposób kiełkowania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Humifikacja (łac. humus - gleba + facio - czynię)

  Złożony proces tworzenia się próchnicy wglebie, pod wpływem organizmów glebowych przy ograniczonym dostępie tlenu i odpowiedniej wilgotności. H. zależy od: rodzaju subst.org. (stosunek C:N), aeracji, składu ilości mikroorganizmówglebowych oraz odczynu.

  W warunkach silnego uwilgotnienia i kwaśnegoodczynu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Holizm (gr. hólos - cały)

  Pogląd, wg którego skomplikowane zjawiska mogą być zrozumiałe tylko wtedy, gdy się je rozpatruje jakocałość, np. zamknięty obieg subst. w obrębiegospodarstwa, polegający na zachowaniu równowagibiochem. między atmosferą, hydrosferą,geosferą, glebą, roślinnością oraz światemzwierząt i ludzi.

  Nie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Huminy

  Grupa związków humusowych nie przechodzących do roztworu podczas ekstrahowania gleb rozcieńczonych roztworami kwasów i zasad.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Homeopatia w rolnictwie biodynamicznym

  Metoda zwalczania nadmiernej liczebności agrofagów do ich naturalnych granic, polegająca na stosowaniu roztworów D4 w bardzo małych dawkach, zgodnie z kalendarzem biodynamicznym,w myśl zasady „leczyć podobne,podobnymi sposobami”.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hydrochoria, wodosiewność

  Rozprzestrzenianie się diaspor za pomocą wody. Tą drogąrozsiewa się wiele roślin wodnych (np. grzybienie, grążele) oraz przybrzeżnych (np. olszaszara, turzyce, żabieniec babka wodna). H.możliwa jest dzięki przystosowaniu się nasioni owoców tych roślin do pływania i przenoszeniaprzez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Homeostaza

  Przyrodzona lub nabyta zdolnośćsiedlisk do przeciwdziałania wpływom naruszającymich stan równowagi fiz., chem. i biol.H. może być łatwo zakłócona przez działalnośćczłowieka, np. wskutek dopływu zanieczyszczeńlub nadmiernej eksploatacji biocenozydla celów gosp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hydrofile

  1. rośliny lub zwierzęta wodolubne,żyjące w wodzie lub w glebie mocno nasyconej wodą.

  2. cząstki koloidalne łatwo przyłączające cząsteczki wody.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heder

  Zespół żniwny kombajnu zbożowegoskładający się z nagarniacza, zespołu tnącego,rozdzielacza łanu, podajnika ślimakowo-palcowego i przenośnika pochyłego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Higroskopowość maksymalna

  Ilość wody,która w postaci pary wodnej może być zatrzymanaprzez glebę, jeżeli pomiędzy wilg.badanej gleby a powietrzem nasyconym parą wodną nastąpi stan równowagi (pF powyżej 4,7).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt

Do góry