Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Impulsator, elektryzator

  Urządzenie do wytwarzania impulsów elektr. wysokiego napięcia,stanowiące część elektr. ogrodzenia pastwiskowego.Impulsy te rozchodzą się wzdłużdrutu ogrodzenia, podwieszonego na izolatorachprzymocowanych do palików wbitych wziemię. Przy dotknięciu się zwierzęcia do drutuwytwarzane impulsy powodują...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ił, części spławialne

  Frakcja granulometryczna o średnicy cząstek poniżej 0,01 mm lub0,02 mm, w zależności od metody analizy.Wyróżnia się ił pyłowy gruby (0,01–0,005 mmlub 0,02–0,006 mm), ił pyłowy drobny (0,005–0,001 mm lub 0,006–0,002 mm) oraz ił koloidalny(poniżej 0,001 mm lub 0,002 mm).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  In vitro

  Badanie procesów życiowych poza organizmem w warunkach sztucznych, np.rozwój zarodka poza organizmem matki, hodowlakultur tkankowych. Metodę i. v. wykorzystujesię do rozmnażania wielu roślin użytkowych, szczególnie roślin ozdobnych. Mikrorozmnażaniestwarza możliwość uzyskaniadużej liczby jednolitego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hormonizacja, hormonizowanie

  Opryskiwanie kwiatów pomidora preparatem z grupyregulatorów wzrostu w celu zwiększenia plonuoraz poprawienia jego jakości (owoce beznasienne).H. powoduje lepsze zawiązywanieowoców na pierwszym i drugim gronie kwiatowym,w związku z czym zwiększa się wczesnośćplonowania i wys. plonu wczesnego.

  Nie zwiększa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hydroponika, kultura wodna

  Bezglebowa uprawa roślin na pożywkach wodnych, umożliwiająca produkcję roślinną w sztucznych warunkach na skalę przemysłową, gł. w szklarniach. Szczególnie przydatna do uprawywarzyw i kwiatów. W porównaniu z uprawą ziemną korzyści z uprawy h. to:

  1) możliwośćzakładania upraw na terenach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hormony roślinne, fitohormony, regulatory wzrostu

  Specyficzne związki org. wytwarzane przez rośliny, regulujące przebieg procesów wzrostowych, które w niskich stężeniach przyspieszająlub hamują różne procesy fizjol., np.podział komórek, ich wzrost, kwitnienie itp.Najczęściej nie działają w komórkach lub tkankach, w których zostały zsyntetyzowane,lecz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoterapia

  Leczenie za pomocą jazdy konnej.W obrębie h. wyróżnia się kilka dziedzin:

  1) terapeutyczna jazda konna;

  2) rehabilitacjakonna;

  3) terapia kontaktem z koniem;

  4) woltyżerka pedagogiczno-terapeutyczna.

  Koń oddziałuje na trzy sfery funkcjonowania organizmu pacjenta: ruchową, zmysłową i psychiczną.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hydrosiew

  Biol. sposób rekultywacji stromychhałd polegający na hydromechanicznympokrywaniu pow. preparatem będącym mieszaninązłożoną z wody, nasion, nawozóworaz subst. zabezpieczających przed erozjąwodną i wietrzną oraz nadmiernym wysychaniem. W h. wyróżnia się trzy technologie:

  1) z użyciem beczkowozów;

  2)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hortisole, gleby ogrodowe

  Typ gleb kulturoziemnych typologicznie przeobrażonych, ogłębokim poziomie akumulacyjnym upodabniającym je do gleb czarnoziemnych. Powstają przez wieloletnie nawożenie i uprawę.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hodowla zwierząt

  Zespół zabiegów (selekcja,kojarzenie, krzyżowanie itp.) mających na celu poprawienie wartości użytkowej i hod. zwierzątgospodarskich. Zob. też chów zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /186

  praca w formacie txt

Do góry