Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG)

  Naukowy instytut branżowy zsiedzibą w Puławach. Gł. kierunki działalności naukowo-badawczej:

  1) gleboznawstwo;

  2) ochrona i rekultywacja gruntów;

  3) uprawaroli;

  4) zagadnienia płodozmianowe;

  5) nawożenie;

  6) mikrobiologia;

  7) agrometeorologia;

  8) uprawa zbóż i roślin pastewnych;

  9) hodowlai...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interseksualizm

  Występowanie u osobnika (interseksa) pośrednich cech obu płci. I. powstaje na tle zaburzeń hormonalnych (np. potrzebieniu) lub genet.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR)

  Naukowy instytut branżowy z siedzibąw Radzikowie k. Warszawy. Gł. kierunki działalności naukowo-badawczej:

  1) teoretycznepodstawy hodowli odmian roślin roln.w zakresie genetyki, fizjologii, biochemii,radiobiologii, fitoimmunologii;

  2) hodowlanowych odmian;

  3) technologia produkcjiburaka cukrowego i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inokulacja

  1. w mikrobiologii pierwszy etapzapoczątkowujący hodowlę drobnoustrojów,polegający na przeniesieniu próbki drobnoustrojówlub materiału badanego mikrobiologiczniedo jałowego podłoża wzrostowego. I.dokonuje się za pomocą ezy lub pipety.

  2. w fitopatologii nanoszenie materiału infekcyjnegona rośliny w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Influenza koni, grypa koni

  Choroba zakaźna koni, zwalczana z urzędu, której powodem jest wirus atakujący błony śluzowe górnych drógoddechowych. Gł. objawami i.k. są: nagłysuchy kaszel, duszność, silne zaczerwienieniebłony śluzowej nosa, lekki śluzowy wypływ znosa i zawsze nagły znaczny (do 41 °C) wzrostciepłoty...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytut Ekonomiki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ)

  Naukowy instytut branżowy z siedzibą w Warszawie. Gł. kierunki działalności naukowo-badawczej:

  1) analizyi prognozy rozwoju gospodarki żywnościowej;

  2) ekonomika gospodarstw roln. i zakładówprzemysłu spoż.;

  3) przekształcenia własnościowei przemiany struktury agrarnej;

  4) rozwójrynków artykułów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inokulanty

  Preparaty mikrobiologiczne zawierające liofilizowane bakterie kwasu mlekowego,które ułatwiają zakiszanie pasz. I.zawierają często enzymy, co poprawia ichskuteczność. Dawki i. wahają się od 10 do 100g/t zakiszanej masy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkorporowanie herbicydu

  Wprowadzanie herbicydu do gleby za pomocą narzędzi uprawowychdziałających pow., zapobiegającezarówno ulatnianiu się subst. aktywnej, jak ijej rozkładowi na świetle (fotodegradacji).Wymieszania z wierzchnią warstwą glebywymagają takie herbicydy, jak: Treflan, Triflurotox,Devrinol, Kerb, Venzar, Buranit...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inokulum

  1. w mikrobiologii próbka drobnoustrojóww postaci stałej lub w zawiesiniezawierająca określoną lub nieokreśloną liczbękomórek, wprowadzana do podłoża wzrostowegoprzy zakładaniu hodowli.

  2. w fitopatologii organizm patogenu, jego część lub koloniaprzenoszona na organizm gospodarza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkrustacja

  Nanoszenie zaprawy nasiennej napow. nasion wraz z subst. klejącymi, co umożliwiastosowanie wyższych dawek preparatu,zapewniając jego trwałe utrzymywanie się napow. Po i. nasiona przesusza się na powietrzu,aby nie dopuścić do zapychania aparatów wysiewających mokrymi nasionami.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt

Do góry