Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kiszenie pasz

  Konserwowanie niektórych roślin w warunkach beztlenowych poprzezubicie zakiszanej masy, przy udziale bakteriikwasu mlekowego. K.p. soczystych i wodnistychma duże znaczenie, gdyż umożliwiaprzechowanie ich w stanie naturalnym naokres zimowy lub letni, z małymi tylko stratami skł. pok. i przy stosunkowo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /1 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kastrowanie

  1. czyszczenie podziemnej części(karpy) chmielu, polegające na wycinaniu wiosną zbytecznych pędów na karpie (tj. zeszłorocznympędzie), zanim ukażą się one nadziemią. Czynność ta, jeśli się ją starannie wykona,jest jednorazowa.

  2. → trzebienie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karbikowatość

  Regularne łuki występujące nacałej dł. włosa wełny. Im wełna jest cieńsza,tym zwykle jest drobniej karbikowana. Najdrobniejszak. występuje w wełnie cienkiej(np. merynosowej), podczas gdy grube włóknardzeniowe są często zupełnie proste lub lekkofaliste. Miarą jakości karbika jest stosunek jego wys...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kasztany

  Rogowe narośla na wewn. stronie przedramion i stawów skokowych. K. nie sąwadą, bez względu na swą wielkość.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karbowanie

  Znakowanie zwierząt przez wycinanie na uszach umownych znaków (karbów),odpowiadających określonym liczbom.Wykonuje się je u tych zwierząt, których niemożna tatuować (tatuowanie), a więc przede wszystkim u kolorowych. Wadą tego sposobuznakowania jest to, że w obu uszach możnazmieścić tylko jeden numer...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kciukowanie

  Nieprawidłowy sposób dojuręcznego wykonywany palcem środk. i kciukiem,który przesuwa się wzdłuż strzyka dociskającpozostałe palce. Przy tym sposobie dojunależy bardzo uważać na prawidłowy ruchpalców, bowiem w przeciwnym wypadkumożna spowodować uszkodzenia strzyków,polegające na powstaniu zwężeń...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karencja

  1. okres, który powinien upłynąć między ostatnim dopuszczalnym terminemstosowania środka ochrony roślin a zbioremrośliny uprawnej. Okres ten wyrażony jest wdniach i zawsze jest podawany na etykieciepreparatu.

  W czasie okresu k. następuje rozkładpreparatu do dopuszczalnego minimum. Przestrzeganie k. dla...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiełkowanie

  1. proces przejścia nasion wsiewki. K. rozpoczyna się fazą imbibicji, czyli chłonięcia wody, następnie procesami katabolicznymi (hydroliza materiałów zapasowych),a dopiero w trzecim etapie zaczynają przeważaćprocesy anaboliczne, dzięki którym rozpoczynasię właściwe k.

  Wyróżnia się k...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karmidło

  Urządzenie do karmienia mniejszegoinwentarza, np. drobiu. K. mogą mieć różnąkonstrukcję, np. podłużne na pasze wilgotne,podwieszane cylindryczne na pasze suchemiałkie lub granulowane oraz samoczynne dorozprowadzania paszy w systemie rurowymlub pełzakowym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiełkownik

  1. przyrząd do oznaczania zdolności kiełkowania materiału siewnego.

  2. regał drewniany z półkami, na które rozsypuje sięmoczone ziarno do kiełkowania, w celu uzyskaniapaszy witaminowej dla drobiu i zwierząt futerkowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt

Do góry