Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kondycjonery glebowe

  Syntetyczne środki dodawane do gleby w celu poprawienia jejwłaściwości fiz. i chem. Stosowanie k. zwiększawodoodporność agregatów glebowych,ogranicza wymywanie skł. pok., zmniejszastres wodny roślin oraz polepsza warunkiwschodów. W zależności od składu chem.,sposobu oddziaływania i przeznaczenia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompleksowa technologia uprawy roślin

  Wykonanie wszystkich zabiegów agrot. terminowo,starannie i całościowo. Dotyczy to doboruodpowiedniego stanowiska, racjonalnegoi zrównoważonego nawożenia miner., ilości wysiewu wg wymagań odmianowych i warunków siedliskowych, siewu w optymalnymterminie na właściwą głęb., terminowegozwalczania agrofagów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kondycjonowanie nasion (fr. conditionné - przystosowany)

  1. zabiegi zwiększające wigornasion w celu uzyskania pełnych wschodówpolowych, zwł. w mniej korzystnych warunkachcieplno-wilgotnościowych. Zabieg tenpolega na moczeniu nasion w specjalnym roztworzelub na zastosowaniu wieloskładnikowegodonasiennego nawożenia startowego.

  Niekiedy do k.n. stosuje się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komplementacja (łac. complementum - uzupełnienie)

  Wzajemnie korzystne oddziaływanie na siebie sąsiednich gatunków (w mieszance)lub odmian (w mieszaninie odmian) roślin wczasie wegetacji. Właściwość ta, pozwalającaograniczyć stosowanie biocydów, wykorzystywanajest w proekol. uprawie roślin i kalendarzubiodynamicznym. Zob. też allelopatia,uprawa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konfekcjonowanie ziemniaków

  Przygotowywanie ziemniaków do handlu. K.z. obejmuje frakcjonowanie bulw wg wielkości, ichczyszczenie na sucho lub mycie, odrzucaniebulw z wadami, ważenie i napełnianie opakowańjednostkowych, formowanie opakowańzbiorczych oraz etykietowanie. K.z. nie możepogarszać ich trwałości. Korzyści z k. to...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompost

  Nawóz org. otrzymywany w wyniku kompostowania przez tlenową fermentację materii org. ułożonej w specjalnym stosie.Dobrze rozłożony k. ma wygląd jednolitejciemnobrązowej lub czarnej subst. o zapachuświeżej ziemi. W zależności od sposobu fermentacjirozróżnia się k.:

  1) gospodarczy,otrzymywany z odpadów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompleks glebowo - uprawowy

  Grupa pólpołożonych w sąsiedztwie albo oddalonych odsiebie, na których można, stosując podobnezabiegi agrot., uzyskiwać mniej więcej tejsamej wys. plony tych samych roślin. Wyróżnia się następujące podstawowe k.g.-u.:

  1) pszenno-buraczany;

  2) żytnio-ziemniaczany;

  3) żytnio-łubinowy.

  Inne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koła bliźniacze

  Dodatkowe koła jezdne ciągnika mocowane na wspólnej osi w celu zmniejszenia szkodliwego ugniatania roli.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koło bruzdowe

  Jedno z kół, na którym opierasię pług ramowy lub koleśny; koło to porusza się podczas orki w bruździe, od strony zaoranego pola.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koło podporowe

  Koło umieszczone np. zapługiem przyczepianym lub sekcją siewnika punktowego, stanowiące jeden z punktów podparcia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /125

  praca w formacie txt

Do góry