Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kultura

  1. roślina uprawiana na pewnej przestrzeniw celach użytkowych, np. k. zbożowa,k. leśna.

  2. hodowla drobnoustrojów na odpowiednich dla danego gatunku pożywkach,stosowana np. w badaniach fitopatologicznych;także drobnoustrój wyhodowany w ten sposób.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kserofile

  Organizmy żyjące w środowiskach suchych, a więc wydmach, pustyniach, nasłonecznionych zboczach itp. Do k. należą m.in.:większość gadów, owady, i niektóre ssaki.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzesak

  Nóż ogrodn. o lekko zagiętym ostrzuw dół, używany do podkrzesywania pędóworaz formowania drzewek w szkółce.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krajobraz chroniony

  Części krajobrazu, któresą albo szczególnie wrażliwe, szczególnie piękne, albo szczególnie cenne dla wypoczynkuludzi, mogą być uznane za k.ch. Zmiany sątu możliwe tylko w absolutne wyjątkowychprzypadkach. W Polsce mamy 81 parków krajobrazowycho łącznej pow. 1 564 797 ha.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kosznica

  Przewiewna drewniana budowla do suszenia kolb kukurydzy przeznaczonych napaszę. Ściany k. wykonane są z żerdzi lubsiatki, w celu zachowania dużej przewiewności.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kretowanie, drenowanie krecie

  Wykonywanie w warstwie podornej na głęb. 60–80 cmodwadniających kanalików ziemnych za pomocąpługa kreciego. Kanaliki takie rozmieszczonesą w odstępach 3–5 m i mają spadek 3–5‰ w kierunku rowów odprowadzających. Ichdł. przekracza z reguły 100 m.

  Dreny krecie działają w ciągu 3–5 lat. Oprócz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kotelnia

  Okres, w którym maciorki stada rodząjagnięta. W związku z przyjętymi u nasterminami stanówek k. w owczarniach merynosowychprzypada zwykle w listopadzie igrudniu, a w stadach owiec nizinnych i długowełnistych przeważnie w lutym i marcu.

  Na 6 lub 4 tyg. przed k. matki strzyże się, co zwiększahigienę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krowieniec

  1. kał bydlęcy wymieszany z wodąi poddany procesowi fermentacji. Jest szczególnie korzystny w nawożeniu uprawogrodn. Wysuszony k. można rozkładaćcienką warstwą na pow. gleby między niektórymiroślinami, np. ogórkami.

  Zalany wodą w ilości 4 wiadra wody na 1 wiadro k. i przefermentowanymożna stosować...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koziarnia

  Budynek przeznaczony do chowukóz. Ze względu na system utrzymania kóz k.można podzielić na: ściołowe i bezściołowe, aw tym na uwięziowe i wolnostanowiskowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krój

  Dodatkowy element roboczy pługa montowanyprzed korpusem płużnym, służący dopionowego odcinania skiby od calizny, a tymsamym ułatwienia pracy odkładnicy. Stosujesię go przy zaorywaniu gleb zadarnionych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /210

  praca w formacie txt

Do góry