Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  L

  W gleboznawstwie, podpoziom ściółki w powierzchniowej części poziomu O gleb miner.i org., np. Ol.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwaśne deszcze

  Deszcze powstałe wskutek występowania w powietrzu atmosf. zwiększonego stężenia dwutlenku siarki (SO2) i tlenkówazotu (NOx), emitowanych podczas spalania nośników energet., zwł. węgla i ropy naftowej.

  K.d. wprowadzają do jezior i innych zbiorników wodnych wiele jonów: NO3¯, SO4¯,HCO3¯, H+, a także NH4+...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwasowość gleby

  Zdolność gleby do zobojętniania roztworów o odczynie zasadowym i zakwaszania wody lub roztworów soli obojętnych.Rozróżnia się k.g.

  1) czynną, spowodowanąilościową przewagą jonów H+ nad jonamiOH– w roztworze glebowym;

  2) potencjalną,ujawniającą się po dodaniu do gleby soli obojętnych (np. KCl)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kumulacja pestycydu

  Nagromadzanie się pestycydu lub jego metabolitu w tkankach ludzi i zwierząt (biokumulacja) oraz w poszczególnychelementach środowiska. Zob. też biomagnifikacja.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwasy fulwowe

  Grupa kwasów humusowych pozostająca w roztworze po zakwaszeniu alkalicznegoekstraktu próchnicy glebowej. Przeważająnad kwasami huminowymi w glebacho małej aktywności biol., o odczynie kwaśnymi ubogich w składniki pokarmowe. Dziękidużej ruchliwości przenoszą ze sobą produktyrozkładu subst. org. i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kurnik

  Budynek do chowu kur, który jestobiektem halowym nakryty dachem dwuspadowym.Posadzka w hali produkcyjnej jestbetonowa ze spadem w kierunku kanałówściekowych.

  Podstawowe wyposażenie k. stanowią karmidła, poidła i gniazda. Pod względem konstrukcyjnym k. dzieli się na:

  1) selekcyjne,w których przestrzeń...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwasy huminowe

  Grupa kwasów humusowychulegająca wytrąceniu z alkalicznegoekstraktu próchnicy glebowej po jego zakwaszeniu.W skład k.h. wchodzą kwasy huminoweszare – łatwo strącane elektrolitami orazkwasy huminowe brunatne – odporne na działanieelektrolitów.

  Charakteryzują się bioaktywnościątworząc związki zwane...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwalifikacja

  Kontrola plantacji nasiennych i zebranych nasion w celu niedopuszczenia doobrotu nieodpowiedniego materiału siewnego.K. polega na sprawdzeniu, czy rozmnażanymateriał siewny ma wymagane cechy. Wzwiązku z tym, że część oceny przeprowadzasię na plantacji, a część w laboratorium k. jestdwuetapowa:

  1)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwasy humusowe

  Grupa względnie odpornych na dalszy rozkład specyficznych produktów zaawansowanego procesu humifikacji,obejmująca bezpostaciowe, ciemno zabarwione,wysokocząsteczkowe związki o charakterze kwasów org.

  Nie są to związki ościśle określonej budowie chem., zawierająbowiem połączone w różny sposób...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwarantanna

  1. zespół zabiegów mającychna celu niedopuszczenie do zawleczenia zkraju do kraju i rozprzestrzenienia się w nimgroźnych agrofagów (k. zewnętrzna), orazograniczenie ich rozprzestrzeniania się wewnątrzkraju (k. wewnętrzna). Aby nie dopuścićdo wprowadzania obcych agrofagów,każdy kraj ustala odpowiednie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 921

  praca w formacie txt

Do góry