Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Laktacja

  Wydzielanie i oddawanie mleka przez samicę ssaków. L. trwa od porodu do całkowitego zasuszenia. Dł. okresu l., ilośćwytwarzanego mleka i jego skład zależą odgatunku, rasy i właściwości osobniczych danejsamicy, a także od sposobu jej użytkowania,żywienia, pielęgnowania i in. czynników...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LC50

  Wielkość określająca toksyczność pestycydów dla organizmów wodnych. Jest to stężenie subst. aktywnej rozpuszczonej w wodzie (mg/l), przy którym następuje śmierć połowy traktowanej populacji ryb użytych w doświadczeniu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laktodensymetr

  Areometr przystosowany do oznaczania gęstości właściwej mleka. Jest on zwykle skalowany na temp. 15 °C. Odchyleniaod temp. wskazanej na l. wymagają poprawki.Oznaczenie polega na wprowadzeniu l. docylindra z mlekiem i odczytaniu wyniku wgmenisku górnego. Na podstawie wskazanej temp. (i zastosowaniu poprawek)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LD50

  Dawka określająca toksyczność ostrąpestycydu. Jest to średnia dawka podana drogąpokarmową, przez skórę lub inną drogą, powodującaśmierć połowy populacji testowanychosobników, wyrażona w mg subst. aktywnej/kg masy ciała żywego zwierzęcia.Zwierzętami najczęściej wykorzystywanymi wcelu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Larwicydy

  Subst. owadobójcze wykazujące szczególną skuteczność wobec niektórych gatunków owadów w larwalnym stadium rozwojowym,np. drutowców, pędraków, gąsienic. Zob. też insektycydy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lemiesz

  1. część robocza korpusu płużnego,podcinająca poziomo skibę i przekazująca jąna odkładnicę. Podczas pracy najbardziej wycierasię dziób i po pewnym czasie l. traci właściwykształt.

  Należy go wówczas pociągnąćna gorąco i przywrócić mu poprzedni kształt.Potrzebny do pociągania materiał...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lasa

  Przenośny płotek wykonany z drewna lub prętów i rurek stal. do dzielenia stada owiec w budynku na grupy, zależnie od ich wieku, płci,stanu fizjol. i roli produkcyjnej. W l. używanych do odgradzania jagniąt w okresie ssania są otwory zamykane specjalną wkładką, przez które mogą przechodzić jagnięta...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lepiszcze glebowe

  Subst. spajająca agregatyglebowe. Są nią przede wszystkim koloidyorg. i miner. (próchnica), obdarzone zwykleładunkami ujemnymi i łatwo koagulujące podwpływem kationów wodoru i metali wielowartościowych,gł. wapnia i magnezu. Dlatego struktura gleb, których kompleksy sorpcyjnewysycone są kationami wapnia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laska glebowa

  Metalowa rurka o dł. 1 m zpodłużnym wyżłobieniem do wys. 20–25 cm.Zakończenie wyżłobienia jest zaostrzone, adrugi koniec ma rączkę. Na wys. kończącej wyżłobienie znajduje się prostopadła poprzeczka ograniczająca głęb. wbijania l. dogleby. L.g. służy do pobierania próbek glebowych z warstwy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwoczenie

  Zespół objawów wywołanych chęciąwysiadywania jaj i wodzenia piskląt. Występowaniek., o ile się go nie przerwie, powodujeprzerwę w nieśności trwającą do 7 tyg.

  Objawy k. (przerwa w nieśności, podwyższona temp. ciała, charakterystyczny głos, uporczywesiedzenie w gnieździe) pojawiają się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /992

  praca w formacie txt

Do góry