Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Łańcuch pokarmowy

  Ciąg zależności pokarmowych,dający się zaobserwować w naturalnychzbiorowiskach roślinno-zwierzęcych.Pierwszym ogniwem ł.p. są zawsze rośliny fotosyntetyzujące (producenci), następne toroślinożercy (konsumenci I rzędu) i drapieżcy (konsumenci II rzędu).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łoże

  Druciana konstrukcja w kształcie płaskiego koryta o pow. 2 m2 służąca do produkcjiwermikompostu. Jedno ł. zawiera w okresieprodukcji ok. 100 tys. dżdżownic kompostowych w różnym wieku. Roczne zużycie obornikajako karmy wynosi ok. 1 t, a roczna produkcja wermikompostu – 0,5 t.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LT50

  Toksyczność pestycydu określana okresem czasu, w jakim następuje śmierć połowy testowanej populacji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liść flagowy

  Najwyżej położony liść u zbóż.Razem z l. podflagowym odgrywają dużą rolęw procesie fotosyntezy. W zależności od rodzajuzboża dostarczają rozwijającemu sięziarniakowi od 46,3 (żyto) do 69% (pszenica) asymilatów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lustrator

  Osoba przeprowadzająca lustracje pól na obecność uszkodzeń spowodowanychprzez agrofagi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /98

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Litosole, gleby inicjalne skaliste

  Typ gleb w początkowej fazie rozwoju, wytworzonych insitu z różnych niewęglanowych skał masywnycho miąższości poniżej 10 cm. Budowaprofilu: A–C. Pod poziomem AC, zawierającymznaczne ilości odłamków skały macierzystejoraz bardzo małe ilości zhumifikowanejmaterii org., zalega bezpośrednio lita skała...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lessiważ, ilimeryzacja

  (fr. lessivage - przemywanie), proces glebotwórczy charakterystycznydla gleb płowych polegający na wypłukiwaniudrobnokrystalicznych minerałów ilastych (bezich rozkładu) w formie koloidalnej zawiesiny zgórnych poziomów gleby (A, E) i na ich osadzaniugłębiej tworząc poziom wmycia (Bt).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ładowacz stogujący

  Ładowacz widłowy nabudowanyna ciągniku z dł. wysięgnikiem unoszonym hydraulicznie, do gromadzeniasiana, przewożenia (na niewielką odległość)oraz stogowania i załadowywania go na stosunkowodużą wys.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lizawka

  Surowa sól kuchenna i inne nieorg.związki chem. wkładane do koryt zwierzętom.L. jest źródłem związków miner., których brakuje w paszy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leszczotki

  Przyrząd zaciskowy wykonany zdwóch kawałków drewna lub metalu, stosowanyprzy trzebieniu zwierząt oraz operacjach przepuklin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt

Do góry