Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Marglowanie

  Nawożenie gleb piaszczystych marglem w celu ich odkwaszenia a także poprawienia właściwości fiz.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Matowanie

  Umieszczanie w glebie na głęb.45–60 cm wkładki subst. org. (obornik, torf,łęty) zatrzymującej i magazynującej wodę.Zob. też agromelioracja.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Martwica glebowa

  Warstwa gleby znajdującasię pod warstwą uprawną (warstwa podorna),zwykle zbita i uboga w mikroorganizmy, zawierająca czasami związki chem. szkodliwe dla roślin. Wyoranie jej na pow. powoduje obniżkę plonów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makuchy

  Produkty uboczne przemysłu olejarskiegow postaci twardych płytek, powstałew wyniku tłoczenia rozdrobnionych i podgrzanych nasion, wykorzystywane po pokruszeniujako pasza treściwa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Malinojeżyna

  Mieszaniec międzygatunkowy uzyskany w wyniku krzyżowania różnychgatunków z rodzaju Rubus. Mieszańce te różniąsię pod względem wielkości, kształtu ismaku owoców, a ich krzewy rosną słabiej niżkrzewy jeżyny. Zob. też porzeczkoagrest.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maneż

  1. zadaszone pomieszczenie, wysypanepiachem lub trocinami, służące do próbowaniaklaczy oraz treningu koni w zimie i wrazie niepogody. M. powinien mieć wewn.połączenie ze stajnią, aby uniknąć prowadzeniazgrzanych koni przez otwartą przestrzeń.

  2. pomieszczenie w zakładzie unasienniania, wktórym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makropory

  Pory aeracyjne gleby o średnicy powyżej 8,5 μm wypełnione powietrzem lub okresowo wodą, np. po ulewnym deszczu lub deszczowaniu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łykawość

  Narów koni polegający na gwałtownym otwarciu gardzieli przez napięcie mięśnikrtani, co powoduje jej opuszczanie się i wpadaniepowietrza do otwartego gardła, wywołującecharakterystyczny dźwięk, podobny doodgłosu przy odbijaniu się. Ł. jest następstwemzabawiania się koni znudzonych bezczynnościąi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mady

  Rząd gleb napływowych (aluwialnych)powstałych z osadów rzecznych lub morskichz charakterystycznym uwarstwieniem profilu.

  Wartość roln. m. zależy od częstości zalewów,rodzaju osadów, głęb. występowania wódgruntowych itp. Wyróżnia się dwa typy m.:

  1) morskie (marsze), powstałe z osadów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magnezowanie

  Nawożenie gleb ubogich wmagnez (lekkich i kwaśnych) nawozem magnezowym.Co najmniej 30% gleb w Polsce wymaga m.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /112

  praca w formacie txt

Do góry