Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Melasa

  Produkt uboczny powstający podczasprodukcji cukru. Gęsta brunatna ciecz zawierającaok. 50% cukru nie dającego się już wydzielićprzez krystalizację. Zawiera poza tymok. 20% wody i 20% różnych związków org.(niecukrów) i ok. 10% popiołu. Z m. otrzymujesię wiele związków org., np. alkohol metylowy.

  M...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mezoklimat, klimat miejscowy

  Zespół elementów klim. wyróżniający niewielki obszarterenu pod względem warunków glebowych,szaty roślinnej, osłonięcia od wiatrów,ukształtowaniem terenu, rodzaju ekspozycji itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mazacze

  Rodzaj opryskiwaczy rozprowadzających roboczą ciecz nalistnego herbicydu nasączającego sznurek, który w czasie pracydotyka chwastów. Metodą mazania można niszczyć chwasty między rzędami roślin lubwyrastające ponad łan rośliny uprawnej.

  M.napełniony herbicydem umożliwia niszczenie kęp szczególnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /2 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masa poubojowa

  Tusza zwierzęcia bezpośrednio po ubiciu. U świń wyróżnia się m.p.:

  1) ciepłą – m. tuszy zaraz po uboju, nie późniejniż po 1 godz.;

  2) zimną – m. tuszy po 24-godzinnym chłodzeniu w temp. +4 °C.

  M.p.zimna jest zwykle o 1–1,5 kg niższa niż m.p.ciepła, wskutek wyparowania części wody.Gdy m.p...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mastitis

  Zapalenie wymienia spowodowaneurazem mech. (nieprawidłowy dój) lub zakażeniembakteryjnym (nieprawidłowa higienawymion). M. prowadzi do uszkodzenia tkankiwydzielniczej i zaburza jej funkcjonowanie, coobniża wydajność i powoduje zmiany składuchem. mleka.

  M. nie leczone prowadzi do nieodwracalnych zmian w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maszyna uprawowa

  Maszyna do wykonywania zabiegów uprawowych, której zespół roboczydziałający na rolę jest czynny, a efekt jejpracy jest wynikiem ruchu zespołu roboczegonapędzanego przez wał odbioru mocy ciągnikai ruchu postępowego maszyny. M.u. jest np.glebogryzarka, pługofrezarka czy motyka obrotowa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mapy glebowe

  Mapy obrazujące rozmieszczeniegleb na pewnym obszarze. Wg charakteru i treści wyróżnia się następujące m. g.:

  1) glebowo-przyrodnicze, przedstawiające typy,podtypy, rodzaje gatunki i odmiany gleb;

  2) glebowo-bonitacyjne (klasyfikacyjne), ujmująceklasy bonitacyjne, typ, podtyp, rodzaj igat. gleb;

  3)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maść, umaszczenie

  Odziedziczalna barwa sierści okrywy ciała oraz włosia, grzywy iogona. Wszystkie m. dzielą się na dwie podstawowegrupy:

  1) jednolite – m. o barwierozłożonej równomiernie na całym ciele;

  2) mieszane – m. o różnych kombinacjach jednej z jednolitych maści z sierścią białą.

  U koni wyróżnia się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Margiel

  Skała osadowa powstająca na brzegach jezior słodkowodnych. Składa się z węglanuwapnia lub węglanu wapnia z dolomitemoraz minerałów ilastych z domieszką piasku,bezpostaciowej krzemionki, skaleni, fosforanówlub pirytów. M. stosowany jest jakonawóz mineralny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiał siewny

  Części roślin, służące do rozmnażania. M.s. stanowią części generatywne(nasiona, owoce, części owoców), zwanepotocznie nasionami, oraz wegetatywne (bulwy,cebule, korzenie spichrzowe, kłącza, rozłogi).M.s. musi odpowiadać określonym normomjakościowym.

  Np. dobre ziarno siewne zbóż powinno być...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /951

  praca w formacie txt

Do góry