Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mątwik burakowy (Heterodera schachtii)

  Gat. nicienia pasożytującego na korzeniach buraka cukrowego, u którego tworzy się charakterystyczna„broda”. M.b. jest przyczynąwyburaczenia. Zwalczanie polega na racjonalnym zmianowaniu lub stosowaniu nematocydów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miąższość gleby, głębokość gleby

  Grub.warstwy gleby mierzona od pow. do skały macierzystej. M.g. waha się w bardzo szer.granicach, od kilku cm do ponad dwóch metrów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metabolizm, przemiana materii

  Całokształt przemian biochem. i towarzyszących im przemian energii w żywym organizmie, stanowiących podłoże wszelkich zjawisk biol.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mątwik ziemniaczany (Heterodera rostochiensis)

  Gat. nicienia kwarantannowego pasożytującego na roślinach z rodziny psiankowatych,gł. ziemniaka, rzadziej pomidora.Atakuje bulwy ziemniaka i korzenie pomidora.Liście zaatakowanych roślin żółkną, a roślinyczęsto zamierają. M.z. jest przyczyną wyziemniaczenia.Zwalczanie polega na racjonalnym zmianowaniu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miedza

  Wąski pas nieuprawianej ziemi między polami uprawnymi, rozgraniczający te pola. Wartość m. znacznie przewyższa potencjalnezyski, jakie można by uzyskać z uprawy tego wąskiego pasa ziemi.

  M. są środowiskiem życia wielu pożytecznych gatunków, zwł. drapieżnych chrząszczy i pająków penetrujących...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metale ciężkie

  M. nieżelazne o ciężarze właściwympowyżej 4,5 g/cm3, takie jak nikiel,rtęć, kadm, ołów, miedź, cyna, cynk i in. Wochr. środ. nazywa się często ich związki. Gdywystępują w większych stężeniach, są toksyczne.Do źródeł sprzyjających wzrostowi koncentracji m.c. w roślinach należą:

  1)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Me

  W gleboznawstwie, warstwa torfu mechowiskowego torfowiska niskiego zbudowana zmchów brunatnych i niskich turzyc. Stosuje się do poziomu gł. O, np. Otnme.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mezoagregaty

  Gruzełki glebowe o średnicy0,25–5 mm w największym stopniu kształtujące korzystne właściwości gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechatronika rolnicza

  Projektowanie i realizowanie systemów automatycznego sterowaniapracą maszyn i urządzeń techn. stosowanychw rolnictwie. Wyposażenie maszyn roln.w układy mechatroniczne (komputery pokładowe)przyczynia się do powstawania maszynnowej generacji o elastycznej konstrukcji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mezofity

  Rośliny lądowe żyjące w środowisku średnio wilgotnym. Do m. należy większośćnaszych roślin uprawnych. Nie znoszą dłuższegookresu suszy, ponieważ nie są przystosowanedo ograniczania transpiracji (liście niemają grubej powłoki włosków ani nalotu woskowego).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt

Do góry