Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Miot

  Potomstwo ssaków wielorodnych (np.prosięta, króliczęta) pochodzące z jednej ciąży.Liczba prosiąt urodzonych w m. zależy odwieku lochy, terminu jej unasiennienia i żywotnościspermy knura. Natomiast liczba prosiątodchowanych przez lochę w dużym stopniuzależy od jej troskliwości.

  Tę cechę określamy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mineralizacja

  Rozkład subst. org. na prostezwiązki miner., takie jak CO2, H2O, NH3, azotany,fosforany, siarczany itp., zachodzący wglebie wskutek działalności mikroorganizmów.M. umożliwia wielokrotne wykorzystanieprzez rośliny miner. skł. pok., pochodzącychze szczątków obumarłych organizmów.

  Przyjmuje się, że ok...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzyplony, poplony

  1. rośliny uprawiane między dwoma plonami gł. na zbiór zielonejmasy, na zielonkę, siano, kiszonkę lub naprzyoranie jako zielony nawóz. Uprawa m. maduże znaczenie nie tylko dla produkcji paszy,ale i ze względu na zwiększanie biol. aktywnościi żyzności gleby, działanie strukturotwórczeroślin i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikroklimat

  Zespół czynników klim. występujących na niewielkiej otwartej przestrzeni (np. w łanie, dolinie, polanie leśnej), w pomieszczeniu(np. w szklarni, oborze) lub wobrębie swoistego mikrosiedliska (np. mrowiska,dziupli) bezpośrednio oddziałujących naorganizmy żywe. Wielkość przestrzeni, której warunki uznaje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśniochwat, choroba poświąteczna

  Choroba mięśni koni, występująca zwykle nagle,przeważnie w następstwie wzięcia zwierzęciado pracy po kilkudniowej bezczynności i jednoczesnym obfitym żywieniu.

  Objawy m.występują nagle, wkrótce po użyciu konia dopracy i nasilają się bardzo szybko. Koń zaczynasię obficie pocić, drżeć, jego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikromorfologia gleby

  Dział gleboznawstwa zajmujący się badaniem właściwości subst.glebowych za pomocą mikroskopu, najczęściejpolaryzacyjnego, w specjalnie utrwalonychpreparatach (szlifach) sporządzonych z zachowaniemnaturalnego układu i zeszlifowanychdo grub. cieniutkiej płytki. Tego rodzajubadania są szczególnie przydatne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikologia

  Nauka o grzybach. M. zajmuje sięanatomią, morfologią, systematyką i klasyfikacją grzybów, jak również ich biologią,fizjologią, ekologią i geografią.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikronawozy

  Nawozy miner. zawierające mikroelementy. Wyróżnia się m. borowe, miedziowe, manganowe, molibdenowe i kobaltowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikoryza

  Symbiotyczne współżycie grzybów z korzeniami roślin wyższych, objawiające się wymianą subst. odżywczych. Rozróżnia się:

  1) m. zewnętrzną (ektotroficzną), pospolitą udrzew;

  2) m. wewnętrzną (endotroficzną),rozpowszechnioną u roślin zielnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikroorganizmy, drobnoustroje

  Drobne,widoczne zwykle tylko pod mikroskopem, niższe organizmy roślinne i zwierzęce.

  M.biorą udział w następujących procesach gospodarki rolnej:

  1) uprzystępnianie skł. pok.dla roślin;

  2) odnawianie próchnicy glebowej(rozkład i synteza);

  3) oczyszczanie gleby iwody ze związków toksycznych;

  4)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /505

  praca w formacie txt

Do góry