Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Monofagi

  Zwierzęta odżywiające się zwierzętamilub roślinami jednego gatunku. Przykłademm. są poszczególne gatunki korników,żerujące w drewnie określonych drzew. Zob.też polifagi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monokultura

  Uprawianie roślin tego samego gat. przez wiele kolejnych lat na tym samympolu, prowadzące do zmęczenia gleby i obniżkiplonu. Negatywne skutki m. to: jednostronnewyczerpanie skł. pok. z gleby, ciągłe pobieraniewody z tych samych warstw oraz nadmiernyrozwój agrofagów. Większość roślinuprawnych nie znosi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modermor

  W gleboznawstwie, przejściowy typ próchnicy leśnej wykazujący nakładanie się w jednej glebie cech charakterystycznych dla typów moder i mor.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modzel

  Guz na łokciu konia, który powstaje na skutek odgniecenia łokcia podkową. Jeślim. nie jest zbyt duży, jest tylko wadą urody.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mogilniki

  Obetonowane i zamykane podziemne doły będące składowiskiem nieprzydatnychpestycydów i ich opakowań oraz odpadówpromieniotwórczych i przedmiotówskażonych. W latach 70. powstało w Polsceok. 200 oficjalnie zarejestrowanych m.

  Ogólna ich liczba jest jednak znacznie większa. Nieznanajest dokładnie ich...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moluskocydy, limacydy

  Chem. środki do zwalczania mięczaków. Na mięczaki zabójczodziałają subst. odwadniające. Powodują one nadmierne wydzielanie śluzu. Aby został uzyskany dostateczny efekt, ślimak musi dwukrotnie zetknąć się z subst. odwadniającą, gdyż pierwsza dawka zostanie zazwyczaj usuniętaprzez nadmierne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitoring

  Określanie zmian w układach ekol. zachodzących pod wpływem czynnikówantropogennych, a szczególnie skażeń środowiska.M. umożliwia określanie kierunku itempa przebiegu tych zmian oraz prognozowaniewystąpienia krytycznych sytuacji niebezpiecznychdla zdrowotnego stanu ludzi,roślin i zwierząt. Wyróżnia się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moder

  W gleboznawstwie, typ próchnicy leśnej,gł. siedlisk mezotroficznych, charakteryzującysię średnią (mniejszą niż mull, leczwiększą niż mor) aktywnością biol. rozkładumaterii org., w wyniku czego powstaje poziomsurowinowy i detrytusowy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mocznik

  Dwuamid kwasu węglowego, związekorg. dobrze rozpuszczalny w wodzie. Stosowanyjako doglebowy i nalistny nawózazotowy (46% N) oraz jako dodatek subst.azotowych przy zakiszaniu roślin niskobiałkowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mocznikowanie

  Wzbogacanie słomy w azotprzez moczenie jej w roztworze mocznika. M.zmiękcza słomę, poprawia jej smak, zwiększa strawność skł. pok. oraz wzbogaca w białko ogólne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /177

  praca w formacie txt

Do góry