Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mutacja

  Dziedziczna zmiana właściwości organizmu. M. wywołana sztucznie odgrywa dużą rolę w selekcji przeprowadzanej przez człowieka w ramach prac hod.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mull

  Typ próchnicy leśnej, gł. siedlisk eutroficznych, charakteryzujący się znaczną intensywnością rozkładu materii org. uniemożliwiającą powstawanie poziomu org. na pow.gleby, z dobrze rozwiniętym poziomem próchnicznym w powierzchniowej części profilu gleby miner.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MRL (ang. Maximum Residue Limit)

  Maksymalne stężenie pozostałości pestycydu w żywnościi produktach rolnych pochodzenia roślinnegoi zwierzęcego, albo na ich pow., którejest prawnie dozwolone.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mrozoodporność

  Wytrzymałość roślin ozimych i wieloletnich na niską temp. Spadek temp. poniżej granicy charakterystycznej dladanego gatunku lub odmiany powoduje silneuszkodzenie, a często nawet śmierć rośliny.Poszczególne gatunki, a w ich obrębie takżeodmiany, odznaczają się różną m.

  Cecha ta jest zmienna nawet u...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monolit glebowy

  Jednolity słup gleby pobranyz zachowaniem tekstury. Wykorzystywany jest do badań (przepuszczalność, podsiąkanie).M.g. pobrany cienkowarstwowo z pow. ściany odkrywki glebowej i utrwalony specjalnymklejem służy do celów badawczych, dydaktycznychi muzealnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ms

  W gleboznawstwie, warstwa torfu mszarnego torfowiska przejściowego i wysokiego. Stosuje się do poziomu gł. O, np. Otprms lub Otwyms.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mor

  W gleboznawstwie, typ próchnicy leśnej,gł. siedlisk oligotroficznych, charakteryzujący się małą intensywnością rozkładu materii org.przy udziale organizmów glebowych. Wskutektego powstaje poziom org. składający się z podpoziomów: surowinowego, butwinowego i epihumusowego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Morzysko, kolka

  Choroba przewodu pokarmowegokoni, objawiająca się brakiem apetytu,silnymi bólami, nieoddawaniem kału, aczęsto i moczu, oraz niepokojem. U choregokonia można zauważyć oglądanie się na boki,grzebanie nogami lub przestępowanie z nogina nogę, napinanie się jak do oddawania moczu,przybieranie postawy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyka obrotowa, łopata mechaniczna

  Maszyna do uprawy podstawowej do mech. kopaniaroli, której części robocze w kształciezakrzywionych zębów odrywając kęsy glebywykonują ruch obrotowy wraz z wałem o poziomejosi obrotu, ustawionym prostopadle dokierunku jazdy. M.o. może zastępować glebogryzarkęlub pług na glebach zwięzłych i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motylkowe drobnonasienne

  Rośliny motylkowe jednoroczne (np. inkarnatka, seradela),dwuletnie (nostrzyk) lub wieloletnie (np. lucernamieszańcowa, koniczyna czerwona,esparceta) o drobnych nasionach, uprawianena wysokobiałkową zieloną masę.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt

Do góry