Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mumie

  W fitopatologii, owoce pestkowe iziarnkowe przerośnięte grzybnią. Są one najczęściejczarne, twarde, suche i stosunkowotrwałe. Na m. tworzą się pseudosklerocja, wegetatywneorgany przetrwalnikowe orazowocniki grzybów Monilinia laxa i Monilinia fructigena, wywołujących brunatne zgnilizny owoców. M. należy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadpłodnienie

  Zapłodnienie podczas tej samej rui większej liczby komórek jajowychnasieniem różnych samców. Ze względu naniemożność pewnej identyfikacji mioty takiesą niepożądane przez hodowców.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Munsztuk

  Rodzaj kiełzna składającego się z dwu metalowych prętów, połączonych trzecimprętem, zakładanym do pyska i z łańcuszka opasującego dolną szczękę konia. M. stosowanyjest przy jeździe konnej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagarniacz, motowidło

  Część robocza wiązałek, kombajnów zbożowych, kosiarek ładujących, silosokombajnów itp., służąca do naginania ścinanych roślin na przyrząd tnący iukładania ich na przenośniku.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Murawa

  Całoroczne utrzymywanie pow. glebyw sadzie lub tylko w międzyrzędziach wstanie całkowitego zadarnienia. Przez długiczas obawiano się stosowania m. w sadzie,ponieważ korzenie traw konkurują z korzeniamidrzew o wodę i składniki pokarmowe.

  Obawy te były przesadne, albowiem większośćkorzeni znajduje się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MTS

  Masa 1000 nasion wyrażona w gramach charakteryzująca stopień ich wykształcenia i wypełnienia. MTS określa dorodność nasion. Średnia MTS jest cechą gatunkową i odmianową, modyfikowaną warunkami agroekologicznymi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagniot

  Ograniczone powierzchniowe zapalenie tworzywa kopytowego, powstałe wskutekurazu mech., najczęściej ucisku powodującegokrwawe wylewy w tworzywie. Przyczyną n.może być niewłaściwie wykonana podkowalub jej złe umocowanie, nieprawidłowa postawakończyn, albo dostanie się ciała obcego między podkowę a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Murszenie

  Rozkład masy roślinnej w górnych warstwach gleb bagiennych przez organizmy żywe, prowadzący do przekształcenia się torfu w próchnicę. Zob. też proces murszenia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mulczowanie (ang. mulching)

  Pokrywanie pow. gleby ściętymi roślinami uprawianymi nazielony nawóz, nie kwitnącymi chwastami lubtrawą w celu zmniejszenia parowania wody,niedopuszczenia do rozwoju chwastów, poprawysprawności roli oraz zapobieżenia erozji.M. naśladuje procesy rozkładu materii org.w przyrodzie, gdzie obumarła masa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagrzbietnik

  Część łącząca uprzęży szorowejw postaci miękkiego pasa bądź usztywnionego siodełka. Zadaniem n. jest utrzymywanie pasów pociągowych we właściwym położeniu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt

Do góry