Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Niedojady

  1. pozostałości niewyjedzonej przez zwierzęta runi pastwiskowej. Pozostawienie n. utrudnia odrastanie roślin i konsumpcjęnastępnego odrostu; wykaszanie zaś zwiększa nakłady na pielęgnację pastwiska.

  Wypas runi starszej, o wyższym plonie, utrudniajej pobieranie przez zwierzęta, co powodujepozostawienie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nekroza

  Obumieranie tkanek wskutek stosowania środków ochrony roślin, uszkodzeńprzez patogeny, nadmiaru lub niedoboru skł.pok. oraz niskich lub wysokich temp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nautochoria

  Rodzaj hydrochorii polegającej na tym, że diaspory pływają i w ten sposób mogą być przenoszone przez wodę.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niekonwencjonalne źródła energii, odnawialne nośniki energii

  Nośniki e., z których można otrzymać e. w sposób ciągły. Źródłem e. jest e. wiatrowa (elektrownie wiatrowe,pompownie, kompresownie), wodna (elektrowniewodne), słoneczna (kolektory płaskie,ogniwa fotowoltaiczne), geotermalna (energiawnętrza Ziemi) oraz biogaz, biomasa i biopaliwo.

  N.ź.e. są ogromnymi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nematocydy

  Chem. środki nicieniobójcze.Większość n. to fumiganty niszczące jednocześnieinne szkodniki glebowe. Liczne n.cechuje wysoka fitotoksyczność, dlatego musząbyć stosowane przed wysianiem lub wysadzeniemroślin. Stosowanie n. jest kosztowne.Dlatego zabieg ten przeprowadza się wyłączniena niewielkich pow...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawadnianie

  Jeden z systemów melioracji wodnych polegający na dostarczaniu glebie wody w celu pokrycia jej niedoborów i zwiększeniajej produktywności.

  Źródłem wody mogą być zbiorniki wodne naturalne i sztuczne,wody powodziowe, rzeki, kanały, studnie iścieki. Budowa i eksploatacja urządzeń nawadniającychjest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /4 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerka

  1. parzysty narząd wydalniczy dorosłych gadów, ptaków i ssaków, gł. składnik układu moczowego.

  2. lędźwie, np. konia (przy ocenie pokroju). N. słaba oznacza wklęśnięcie występujące przy słabo umięśnionych lędźwiach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawozy

  Subst. miner. lub org. zawierające skł.pok. dla roślin, stosowane w celu zwiększeniażyzności gleby i plonów roślin. Wyróżnia sięn.:

  1) organiczne, których podstawowym składnikiem jest subst. org.; do n.o. zalicza sięobornik, gnojowicę, gnojówkę, n. zielone,kompost, torf, fekalia i in.; n.o. zawierają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /1 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neutralizator

  Środek chem. przeznaczony do neutralizacji resztek środków ochrony roślin i mycia aparatury do ochrony roślin po zabiegach wykonanych w rolnictwie i leśnictwie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawozy bakteryjne, szczepionki nawozowe

  Preparaty zawierające bakterie pożyteczne dla rozwoju roślin. N.b. stosuje się do zakażanianasion lub gleby. Należą tu nitragina, azotobakteryna i fosforobakteryna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt

Do góry