Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Nitryfikacja

  Utlenianie amoniaku i soli amonowychdo azotynów, a następnie do azotanówprzez bakterie glebowe. Wytworzone w glebie azotany mogą być przyswajane przez rośliny.Zob. też denitryfikacja.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepowtarzalność

  Procent samic nie powtarzających rui po pierwszym unasiennieniu. Ukrów wyznacza się ten wskaźnik po upływie60 dni po inseminacji. Jednak obarczony jeston dużym błędem (nawet do 20%). W dobrzeprowadzonej oborze nie powinien być niższyniż 65–70%.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOEL (ang. Non Observable Effect Level – poziom bez obserwowanego działania)

  Ilość subst. przeliczonej na kg masy ciała/dzień,którą organizm zwierzęcia doświadczalnego może pobierać w ciągu całego życia bez obawy wystąpienia widocznych zaburzeń. Na podstawie NOEL określa się wartość ADI.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niesztowica

  Choroba zakaźna i zaraźliwaowiec wywołana przez wirus, objawiająca sięzmianami na skórze i błonie śluzowej na nozdrzach,w okolicy racic oraz na wymieniu iwargach sromowych.

  Zakażenie n. następuje przez bezpośredni kontakt zwierząt zdrowych lub przez ich przebywanie w owczarniach, na pastwiskach i bazach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nośnik

  Obojętna ciecz, ciało stałe lub gaz dodawane do subst. aktywnej w celu wyprodukowania formy użytkowej środka ochrony roślin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieśność

  Zdolność drobiu do znoszenia jaj.Wyróżnia się n.

  1) początkową, wyrażoną liczbą jaj zniesionych od pierwszego dnia nieśności przez okres 100 lub przynajmniej 60 dni;

  2) hodowlaną, wyrażoną liczbą jaj w okresie do 64 tyg. życia, uzyskanych od jednej nioski i całego rodu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nośnik bel

  Dodatkowe urządzenie prasy zbierającej do gromadzenia razem kilku lub kilku-nastu bel, ułatwiające ręczny załadunek na przyczepy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedogony

  Opóźnione w rozwoju (nieproduktywne) rośliny lub ich poszczególne pędy,wytworzone później, które nie nadążają zarozwojem pędów starszych. N. nie wykształcają kłosów albo nasion. Wśród zbóż najwięcejn. wytwarza jęczmień (który silnie się krzewi),później żyto, pszenżyto i pszenica, a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawożenie

  Wzbogacanie gleby w subst. org. iskł. pok., wywierające pozytywny wpływ na wzrost i rozwój roślin. Celem n. jest zwiększenie ilości i jakości plonów oraz podniesienie żyzności gleb.

  Wg terminu stosowania wyróżnia się n.:

  1) donasienne – mieszaniemateriału siewnego, gł. roślin strączkowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /4 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Natylnik

  Część wstrzymująca uprzęży obejmująca zad konia. N. służy do hamowania,cofania – zapobiega też zsunięciu się uprzęży z konia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt

Do góry