Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Odkłady

  Młode pędy krzewu lub drzewa częściowoprzysypane ziemią w celu ukorzenieniasię. O. mogą być posadzone osobno po odcięciuich od rośliny macierzystej. Gatunki o pędach długich, giętkich rozmnaża się przez o.poziome, pozostałe – przez o. pionowe. Zob.też kopczykowanie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkładnica cylindryczna

  Odkładnica stanowiącawycinek pow. cylindra o osi ustawionej pod dość dużym kątem w stosunku do kierunkuruchu pługa, dobrze krusząca i mieszającaskibę, lecz słabo odwracająca ją. O.c. nadajesię na gleby lekkie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkoszulkowywanie

  Usuwanie liści okrywowychz kolb kukurydzy uprawianej na ziarno.Do o. stosowane są zbieracze kolb ze specjalnymizespołami odkoszulkowującymi, któremają umieszczone na przemian wałki stal. igumowe o przeciwbieżnych obrotach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkładnica kulturalna, odkładnica cylindroidalna

  Odkładnica o dolnej części wygiętejcylindrycznie, a górnej śrubowato ku przodowi,dostatecznie krusząca skibę i ją odwracająca.O.k. stosowana jest na glebach kulturalnych,zwł. do orek siewnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkrywka glebowa

  Wykop wykonany w glebiedo głęb. najczęściej 1,5 m, z jedną ścianąpionową i wyrównaną, służący do badania iopisu morfologii profilu glebowego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkładnica pasmowa

  Odkładnica utworzona z płaskowników odpowiednio wygiętych i połączonych z korpusem płużnym, z reguły wsposób rozłączny. Ze względu na małą podatnośćna zapychanie się o.p. stosowana jest do orek na glebach ciężkich i torfowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oczka wodne

  Małe, przeważnie okrągłe jeziora,powstałe w zagłębieniach po stopieniu siębrył lodu lodowcowego. W krajobrazie roln. sąone niezbędne ze względów agrobiocenotycznych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkwaszanie gleby

  Zabieg agrot., stosowanyw celu zobojętnienia gleby kwaśnej lub zmniejszenia jej kwasowości, która wywieraszkodliwy wpływ na rozwój roślinności idrobnoustrojów żyjących w glebie.

  O.g. polegana stosowaniu wapnowania zwiększającego koncentrację jonów wapnia w roztworze glebowymi obniżającego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkładnica półśrubowa

  Odkładnica mająca górną część wydłużoną i bardziej śrubowato wygiętą niż kulturalna, dzięki czemu lepiejodwraca skibę, lecz gorzej ją kruszy. O.p. nadajesię do orki różnych gleb, w tym takżepoprzerastanych korzeniami roślin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oczko

  1. w sadownictwie, pąk liściowy pobrany ze środk. części dobrze wyrośniętego,jednorocznego pędu odmiany rozmnażanej.Zob. też okulizacja.

  2. → wylot ula

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /167

  praca w formacie txt

Do góry