Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Odrębność odmianowa

  Cecha odmiany różniącają istotnie od innych znanych odmian conajmniej jedną właściwością, ważną dla odróżnienia tej odmiany.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiana mieszańcowa, odmiana heterozyjna

  Odm., której materiał siewny jest wytwarzany przez skrzyżowanie ściśle określonych komponentów rodzicielskich, wyodrębnionychna podstawie badania wartości kombinacyjnej.

  O.m. charakteryzuje się wysokimi efektami heterozji w stosunku do składnika matecznegolub ojcowskiego, lub w stosunku do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odruch tolerancji

  Pozostawanie w stanie nieruchomym i niewykonywanie żadnych ruchówobronnych przez samicę w okresie rui wchwili wspięcia się na nią innej sztuki. U lochyo.t. łatwo poznać, gdyż zwierzę stoi twardo, comożna poznać naciskając grzbiet lochy lubdosiadając jej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiana populacyjna

  Heterogeniczny zbiór roślin jednego gat. wytworzony przez hodowcę,wyrównany pod względem cech użytkowychi taksonomicznych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odleżenie się roli

  Powolne osiadanie warstwyornej po orce mające na celu uzyskanie korzystniejszychwłaściwości roli. Proces tenpolega na mech. osiadaniu agregatów glebowychi zagęszczaniu tekstury roli. Jednocześnieprzebiegające procesy biol.-fiz.-chem.zmieniają układy koloidalne i nadają roli stansprawności. W czasie suszy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odsadek

  Źrebak w wieku od odsadzenia dokońca roku kalendarzowego. Odsadzanie źrebiątnajczęściej przeprowadza się w 6. mies.życia.

  O ile jednak jest to możliwe, należyźrebięta przetrzymać przy matkach dłużej.Odsadzanie jest przykre zarówno dla źrebaka,jak i dla klaczy. Najlepiej odłączyć klacz odźrebaka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkładnica romboidalna

  Odkładnica kształtem zbliżona do cylindrycznej, lecz o niecoinnej budowie korpusu, umożliwiająca skrawanienarożnika calizny, przez co powiększasię przekrój bruzdy, a to z kolei sprawia, że ugniatanie kołami ciągnika odłożonej skibyjest mniejsze.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odchów

  Zabiegi (odpowiednie żywienie, pielęgnowanie,utrzymanie) mające na celu doprowadzeniemłodego pokolenia zwierząt hod.do wieku odpowiedniego do uboju lub dalszegochowu, np. o. prosiąt przeznaczonych na tucz.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkładnica śrubowa

  Odkładnica jeszcze bardziej wydłużona i skręcona niż półśrubowa,dzięki czemu obraca skibę prawie o 1800. O.ś.służy do zaorywania gł. gleb zadarnionych, np.łąk.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odczyn gleby

  Cecha roztworu glebowego uwarunkowana stosunkiem jonów wodorowychdo wodorotlenowych, którą wyraża sięsymbolem pH. O. kwaśny jest wtedy, gdy stężeniejonów H+ jest większe od stężenia jonówOH–, obojętny, gdy jony H+ i OH– znajdują sięw równowadze, a zasadowy, gdy jony OH–przeważają nad jonami H+. O...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /1 234

  praca w formacie txt

Do góry