Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Opad

  Pierze otrzymane w wyniku jego zdjęciapo uboju. Ilość i jakość o. zależą od gat. ptakai od jego masy. Zwykle część piór o. jest niedojrzałai zawiera dużo wilgoci, więc wartośćużytkowa o. przez to zmniejsza się. Najcenniejszyjest o. gęsi. Z 1 kg żywca gęsi uzyskujesię 45 g o. O. kaczy jest mniej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres międzymiotu

  Czas trwania jednego cyklu rozpłodowego u lochy, czyli okres od jednego skutecznego jej pokrycia do kolejnegonastępującego po odłączeniu od prosiąt. Nao.m. składa się okres ciąży, laktacji i jałowienia (odpoczynku) lochy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opoje przegubowe

  Miękkie, zaokrąglone,niebolesne rozdęcia torebek stawowych stawuskokowego konia, wypełnione płynem. O.p.powstają w wyniku nadmiernej pracy zwierzęcia– u koni roboczych są wadą użytkową. Za najbardziej niebezpieczne i nieuleczalne uważane są o. występujące na przestrzał, tzn. takie,w których przy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opas

  1. obfite żywienie zwierząt (przeżuwaczy) w celu uzyskania żywca rzeźnego.

  O.zwierząt może być:

  1) ekstensywny, oparty naobjętościowych paszach gospodarskich z małymudziałem pasz treściwych;

  2) intensywny,oparty na paszach gospodarskich i treściwychpodawanych w pomieszczeniu;

  3)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres międzywycieleniowy

  Liczba dni międzydwoma kolejnymi wycieleniami, bezuwzględnienia liczby zabiegów inseminacyjnychlub kryć. Przyjmuje się, iż dla długościo.m. 365–375 dni płodność krowy lub całegostada (obory) oceniana jest jako bardzo dobra,dla przedziału 376–400 – płodność dobra,401–440 dni – płodność słaba i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres międzyciążowy

  Liczba dni między kolejnymiciążami (między porodem a dniemponownego zapłodnienia). U krów jego wielkośćrzutuje bezpośrednio na dł. okresu międzywycieleniowego,a także na dł. laktacji iwydajność mleka. Za optymalny o.m. dla krów przyjmuje się 70–100 dni, natomiast jakostandardowy 80 dni (ta wielkość...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogrodnictwo

  Dział produkcji roślinnej obejmujący uprawę i hodowlę roślin owocowych (sadownictwo), warzywnych (warzywnictwo) i ozdobnych (kwiaciarstwo).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odymianie

  1. wytwarzanie dymów i mgiełnad uprawami (np. drzew owocowych) chroniącychrośliny przed przymrozkami.

  2. zwalczanieszkodników w zamkniętym pomieszczeniu,np. w szklarni, przez spalanie preparatuwydzielającego z dymem subst. trujące.

  3. poddawanie pszczół działaniu dymu z podkurzacza,mające na celu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oko polędwicy

  Pow. poprzecznego przekrojumięśnia najdłuższego grzbietu określana przyocenie mięsności tuszy wieprzowej. Poporzecznym przecięciu półtuszy na wys. ostatniegożebra o.p. występuje wyraźnie jako niecowydłużony okrąg położony w okolicypolędwicy (schabu).

  Wielkość o.p. uważa sięza miernik...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odziedziczalność

  Stopień wpływu zmiennościzałożeń dziedzicznych danej cechy na uzewnętrznienie się zmienności w fenotypie. O.jest jednym z najważniejszych parametrów występujących w zastosowaniach genetyki w hodowli zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /228

  praca w formacie txt

Do góry