Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Otulina

  Izolacyjna strefa leśna lub innejzwartej zieleni otaczająca obszary miejskie i tereny chronione (parki narodowe, rezerwatyprzyrody, parki krajobrazowe) i chroniąca je przed zanieczyszczeniami gazowymi i pyłowymi napływającymi z dużych odległości.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  P

  W gleboznawstwie, poziom rozluźniony,wzruszony przez orkę lub inny zabieg uprawowy spulchniający. Stosuje się do poziomów znajdujących się przy pow. gleby, np. Ap.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Owczarnia

  Budynek przeznaczony do chowuowiec. Ze względu na układ funkcjonalny budynków dla owiec wyróżnia się: o. uniwersalne,wychowalnie jarek i tryczków, tuczarnie jagniąt, porodówki (kotelnie), odpajalnie jagniąt,budynki dla tryków (tryczniki), dojarnie,szopy pastwiskowe.

  Niezależnie od kierunku użytkowania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paleopedologia

  Nauka o glebach ukształtowanych w różnych od dzisiejszych warunkachklimatyczno-roślinnych (w tym o glebach kopalnych)oraz o reliktowych cechach gleb współczesnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Owicydy

  W ochronie roślin, chem. środki doniszczenia jaj owadów i przędziorków. Stosowanieo. jest szczególnie ważne przy zwalczaniu takich gatunków, które w jednym rokumogą dawać nawet kilkanaście pokoleń, np.przedziorek chmielowiec występujący wszklarni.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otręby

  Produkt uboczny uzyskany po zmieleniuziarna i odsianiu mąki, wykorzystywany jako pasza treściwa lub dodawany do potraw ubogich w błonnik.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osyp zimowy

  Martwe pszczoły, kawałki zasklepków,kryształki cukru, łuseczki woskowe,a niekiedy grudki pyłku i jaja, spadające nadno ula z kłębu zimowego. Wielkość o.z. zależyod zdrowotności i siły rodziny, ilości zapasów,ocieplenia ula i warunków atmosf.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizmy modyfikowane genetycznie (ang. genetically modified organisms – GMO)

  Organizmy,poddane procesowi inżynierii genet.w taki sposób, w którym wykorzystanie materiaługenet. nie zdarza się w przyrodzie w wynikurozmnażania lub naturalnej rekombinacji.Modyfikowane genetycznie rośliny charakteryzująsię większą odpornością na herbicydy,owady i szkodniki, a także mają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opryskiwacz

  Aparat lub maszyna do opryskiwaniaroślin lub pow. gleby pestycydami wcelu zwalczenia agrofagów. Produkowane sąo. ręczne, plecakowe, taczkowe, ciągnikoweprzyczepiane lub zawieszane, a także montowanena samolotach i śmigłowcach.

  Pod względem rozpylenia cieczy rozróżnia się o.:ciśnieniowe, ciśnieniowe z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczkowanie

  1. uszlachetnianie materiałusiewnego, np. buraków cukrowych, sałaty,polegające na powlekaniu go powłoką zawierającąśrodki ochrony roślin, nawozy, mikroorganizmy(gł. bakterie Rhizobium – w przypadkuroślin motylkowych), bioregulatory iwierzchni lakier.

  O. potrzebne jest również doujednolicenia wielkości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt

Do góry