Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Paśnik, jasło

  Dwustronne przenośne karmidło dla owiec składające się z korytek przeznaczonych na okopowe i pasze treściwe orazz drabinek na pasze słomiaste i zielonki. Owcemają dostęp do niego z obu stron. P. mogąmieć różne ustawienie drabinek – prostopadłelub nachylone pod pewnym kątem, pierwsze znich mają tę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pastwisko

  Naturalny (czasem przemienny) użytek zielony spasany w okresie wegetacyjnym przez zwierzęta. Racjonalnie użytkowanep. dzieli się na kwatery lub stosuje się wypas dawkowany. Duże potrzeby wodne roślin pastwiskowychpowodują, że najlepsze warunkidla tych użytków występują na obszarach odużej ilości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patotyp

  Jednostka taksonomiczna wyodrębniona w ramach gatunku grzyba patogenicznego przystosowana do określonego żywiciela.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasynkowanie

  Usuwanie bocznych pędów (pasynków) niektórych roślin, w celu wzmocnieniapędu gł. Stosowane jest na roślinach,które z powodu zbyt silnego rozwoju bocznychpędów dają gorszy plon, np. u tytoniuusuwa się boczne pędy dla ułatwienia rozwoju najlepszych liści, osadzonych na gł. łodydze, upomidorów pozostawia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowy Instytut Weterynaryjny (PIW)

  Naukowy instytut branżowy z siedzibą w Puławach. Gł. kierunki działalności naukowo-badawczej:

  1) mikrobiologia;

  2) epizootiologia;

  3) parazytologia i choroby pasożytnicze;

  4) fizjopatologia i patologia zwierząt;

  5) fizjopatologiarozrodu;

  6) higiena żywności pochodzeniazwierzęcego;

  7)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pazurki

  Ręczne narzędzie ogrodn. w postaci kilku łukowatych zębów osadzonych na krótkim trzonku, służące do spulchniania gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasza

  Wszystkie produkty lub subst., które mogą być włączone do dawki pokarmowej dlazwierząt ze względu na właściwości odżywcze(np. zielonka, siano, ziarno) bądź stymulującewzrost i wykorzystanie p. (np. drożdże, mocznik,enzymy, hormony, wit., antybiotyki,subst. smakowe). W oparciu o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /2 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pararędziny

  Typ gleb wapniowcowych wytworzonychze skał klastycznych (łupki ilaste,piaskowce ze spoiwem węglanowym, niektóreosady zwałowe młodszych faz zlodowacenia)zasobnych w węglany w całym profilu.

  W profilu p. występują zasadniczo dwa poziomy:próchniczny i skały macierzystej zasobnej wokruchy skał węglanowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedologia (gr. pédon - gleba)

  Termin stosowany gł. dla tych działów i kierunków nauki o glebie,które zajmują się przede wszystkim zagadnieniami teoretycznymi (ekopedologia,paleopedologia). Niektórzy traktują ten termin jako synonim gleboznawstwa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasza krumblizowana, kruszonka

  (ang. crumble – kruszyć, rozdrabniać), drobno pokruszony granulat stosowany w początkowymokresie odchowu piskląt. P.k. cechuje lepsza strawność oraz łatwiejsze pobieranie (mniejszecząstki). Wielkość kawałków uzależniona jestod gatunku i wieku ptaków, które p.k. pobierają.Trwałość kruszonek zależy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /389

  praca w formacie txt

Do góry