Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Pedon (gr. pédon - gleba)

  Najmniejsza, jednorodna pod względem genet. obj. gleby, wystarczająca do określenia zespołu jej elementów składowych i właściwości. W praktyceprzyjmuje się, że jest to graniastosłup o wys.równej miąższości gleby, którego wierzchniapłaszczyzna wynosi od 1 do kilku m2. W odróżnieniuod profilu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pehametr

  Przyrząd do oznaczania pH przez pomiar siły elektromotorycznej odpowiedniego ogniwa, najczęściej zbudowanego z elektrody szklanej i elektrody kalomelowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pelosole, gleby inicjalne ilaste

  Typ gleb wpoczątkowej fazie rozwoju wytworzonych zezwięzłych skał macierzystych gliniastych lub ilastych. Budowa profilu: AC–C.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Persystencja

  Trwałość pestycydu w środowisku wyrażona długością okresu rozpadu nazwiązki nieszkodliwe dla biocenozy. Pod względem p. w glebie pestycydy można podzielić na:

  1) bardzo trwałe, utrzymujące siępowyżej 18 mies. (arsenian ołowiu, DDT,aldryna);

  2) trwałe, do 18 mies. (herbicydy mocznikowe i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /1 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pestycydy

  Subst. syntetyczne lub naturalne stosowane do zwalczania organizmów szkodliwych lub niepożądanych, używane gł. doochrony roślin uprawnych, lasów, zbiorników wodnych, zwierząt, ludzi, produktów żywnościowych,a także do niszczenia żywych organizmów,uznanych za szkodliwe, w budynkach inwentarskich...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /2 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęd wzmacniający

  P. pozostawiany podczascięcia na pniu lub na końcu gałązki, dostarczający asymilatów i podtrzymujący dopływwznoszącego się soku.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paszarnia

  Pomieszczenie pomocnicze w budynku inwentarskim do przygotowywania karmy, a także do okresowego składowaniazasobów pasz przeznaczonych na kilka dni.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasożyt

  Organizm roślinny lub zwierzęcy żyjący kosztem innego organizmu. Wyróżnia się p. bezwzględne (obligatoryjne) mogącerozwijać się jedynie na żywym podłożu roślinnym lub zwierzęcym oraz względne (fakultatywne) żyjące w zasadzie jako saprofit, lecz w sprzyjających warunkach mogący stać się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paszoznawstwo

  Gałąź wiedzy z zakresu żywienia zwierząt zajmująca się poznawaniem pasz (składu chem., strawności i przyswajalności,wartości pokarmowej), metodami ichprodukcji, zbioru, konserwowania i przechowywania oraz oddziaływaniem na produkcyjność zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pastereloza

  Choroba zakaźna wszystkich ssakówi całego drobiu na tle bakteryjnym, objawiającasię m.in. zapaleniem narządów wewn.i błon śluzowych. P. występuje przeważnieprzy nagłym pogorszeniu się warunków środowiskowych,co powoduje z reguły śmierćzwierząt. P. drobiu występuje sezonowo wchłodnej porze roku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /1 274

  praca w formacie txt

Do góry